Els dies 11 d’abril i 9 de maig tindran lloc quatre conferències que, des d’un enfocament interdisciplinari, permetran descobrir la vida dels alacantins durant la Guerra de la Independència i com posar en valor els recursos patrimonials de la ciutat.

Aquestes Jornades han sigut organitzades pel nostre projecte GeHP en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant i se celebraran al MACA (Museu d’Art Contemporani d’Alacant)

Estan dirigides al públic en general, la inscripció és gratuïta i l’alumnat de la Universitat d’Alacant podrà obtindre el reconeixement de 0,6 crèdits en estudis de Grau.

La inscripció s’ha de realitzar per al públic en general des d’açi.

Programació

Dijous 11 d’ abril de 2019  

17:00 h      Alicante en guerra (1808-1814). Emilio La Parra López (Universidad de Alicante)

Dijous 11 d’ abril de 2019 

18:30 h      1812: Fuentes para construir la historia local.

Rafael Zurita Aldeguer (Universidad de Alicante)

Dijouss 9 de maig de 2019  

17:00 h      Recursos didácticos para comprender y explicar la Guerra de la Independencia.

Juan Ramón Moreno Vera (Universidad de Murcia)

Dijouis  9 de maig de 2019

18:30 h      Historia, patrimonio y turismo: La Guerra de la Independencia en Alicante.

Mª Paz Such Climent (Universidad de Alicante)

Dirigix: Rafael Zurita Aldeguer (Universidad de Alicante)