L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, i el president de la Diputació, César Sánchez, han signat un acord que compromet a totes dues institucions a realitzar un estudi tècnic sobre els antics depòsits de la Britànica, situats a la Serra Grossa. L’objectiu del mateix és conéixer l’estat de les instal·lacions i avaluar el possible cost de la rehabilitació d’aquest espai.

En el document signat s’estableix que l’Ajuntament d’Alacant, una vegada confeccionat l’esmentat estudi, podrà plantejar un concurs d’idees o encarregar a especialistes de reconegut prestigi proposades sobre possibles usos d’aquestes instal·lacions que les potencien i facen viable el seu manteniment.

A més, totes dues institucions es comprometen a destinar quantes inversions siguen necessàries per a aconseguir la recuperació com a patrimoni per a la ciutat d’Alacant per al seu cultural o social dels antics depòsits de la Britànica, deixant oberta la porta al fet que la gestió de l’enclavament siga conjunta a l’assumisca una de les dues administracions.

En virtut de l’acord signat per Luis Barcala i César Sánchez, l’Ajuntament d’Alacant sol·licitarà formalment a Patrimoni De l’Estat la cessió dels depòsits de la Britànica.

La Británica. Foto: http://lugaresmisteriososalicante.blogspot.com

La Británica. Foto: http://lugaresmisteriososalicante.blogspot.com