Aquesta setmana es va inaugurar la nova exposició individual Al fil de la memòria de l’autora Perceval Graells en la Fundació Mutua Levante (Plaza d’Espanya 16 , Alcoi, Alacant).

La nova mostra de Perceval Graells ha fet un recorregut important conceptualment i estèticament, el qual ha portat l’autora a tornar a la seua essència, un sincretisme gestual originari que es dóna a conseqüència de l’exploració d’una via estètica alternativa.

Posteriorment d’haver treballat els conceptes de pèrdua d’identitat i memòria, i d’haver fet un viratge en la seua producció on es partia d’unes obres molt sintètiques i concretes on només el gest es plasmava com a element fonamental, els pocs cromatismes que participaven a poc a poc es van anar complicant i es van generar uns espais plens, amb elements interns que evocaven dolor, la recuperació, la individualitat i la lluita, és a dir, el camí de Perceval Graells.

Com assenyala la crítica d’art Lucia Romero Segura, va trobar entre diversos materials quotidians un discurs que els unia, amb la sèrie365Degrees, va experimentar amb diversos elements, textures, records i fotografies combinant-lo tot amb les tonalitats de la natura, els traços dels colors i les ceres. Aquesta proposta va tindre a Perceval Graells immersa diàriament en la producció d’una peça. L’artista es va proposar extraure un resum del dia, on plasmava les seues sensacions i les seues experiències vitals, les relacions amb la família, els amics, les vivències a les festes, l’alegria d’uns certs moments però també les penes que es produeixen, l’angoixa i el dolor; tot encapsulat dins d’un xicotet format que feia la tasca i la seua experiència plàstica diferent, perquè Perceval Graells és artista de grans dimensions, però amb aquest projecte era conscient que la realització d’una peça en el dia havia de ser d’un format factible.

L’any del canvi, 2020, va marxar a Leipzig per a dur a terme la residència artística LIA, aconseguida l’any anterior. D’aquella experiència generarà la sèrie Filant prim, on definitivament el fil és el protagonista, fins i tot canviarà momentàniament el seu plasticismo pictòric per la construcció a través de la instal·lació. Ara, aquell fil guaridor es convertirà en una estructura de protecció, un espai semblant a l’úter matern que era capaç de protegir el seu món. Perceval Graells és sobretot pictòrica. Aquest detall significa que aquest havia sigut un camí d’exploració dins de la seua evolució plàstica, que es va combinar amb les seues obres de gran format, plenes, pictòricament molt riques i que transmetien tota la transformació que havia patit.

Hui, davant nosaltres, es troba Al fil de la memòria, una mostra que prové de tot aquest camí d’investigació, de tota aquesta evolució i memòria de l’artista. Perceval Graells proposa, per a poder enllaçar amb la nova producció, una exposició on inclou les obres que pertanguen a Filant prim i les noves propostes. Aquestes es mostren com unes peces de format una mica més reduït i més sintètic. Després d’una fase d’acte coneixement i de desenvolupar la seua pròpia cura, retorna a la serenitat i a la delicadesa que la caracteritza, a través del gest i la síntesi cromàtica. Perceval Graells represa el seu discurs assossegadament, i mostra les seues experiències a través de la saviesa acumulada del camí recorregut.

L’exposició es pot visitar de dimarts a dissabtes de 10 a 13h i de 17 a 20h i romandrà oberta fins al 30 de juliol.

Altres notícies:

El ciclo ‘Arte en la Casa Bardín’ presenta la muestra de pintura de María Mira-Perceval

Espectáculo artísitico de Lia Alpha & Omega

Clausura de la exposición Two|Me|Two de Hans Some y Perceval Graells

Exposición Two|Me|Two: diálogos de los artistas Hans Some y Perceval Graells

Perceval Graells presenta «Notas y Vivencias» desde el corazón