Es procedirà a la reforma de l’antic taller de l’Estació de Benalúa i al condicionament de l’àrea confrontant al museu on se situa Casa Mediterrani
Aquest projecte, que frega el milió d’euros, suposa un nou accés al Parc de la Mar des de la part sud de la ciutat i des del barri de Benalúa, i una oportunitat per a donar-li continuïtat
La Junta de Govern aprovarà aquest dimarts el projecte de reforma i rehabilitació de la nau per a la Subseu Museu Nacional del Ferrocarril amb un pressupost de 994.842,53 € i un termini de realització de set mesos.
L’edificació a rehabilitar constitueix l’única nau que es mantenen en peus del conjunt dels tallers de manteniment de Benalúa que existien i donaven servei a l’estació de ferrocarril del mateix nom, actual Casa del Mediterrani, i que han anat desapareixent al llarg del temps.
A més de la rehabilitació i adequació de la nau antic taller de l’Estació, és objecte d’aquest projecte la integració de l’espai circumdant a aquesta, amb les seues andanes, amb el passeig existent que es desenvolupa en la franja de terrenys alliberats de les vies del tren que discorren paral·lels a l’avinguda d’Elx, i amb el recent parc obert a la ciutat del Parc de la Mar.
Aquest espai a condicionar suposa un nou accés al mateix des de la part sud de la ciutat i des del barri de Benalúa, i una oportunitat per a donar continuïtat al parc litoral, al recorregut iniciat en actuacions dels últims anys des de l’Accés Sud, entorn Casa del Mediterrani, nou traçat Av. Loring i Plaza de Galícia, els parterres de les zones verdes i recorreguts creats enfront de Ramón y Cajal, i que continua pel Passeig de Canalejas, entorn del seu monument, Passeig de l’Esplanada, i a través de la Plaça de la Mar, fins al Passeig del Port i Passeig de Gómiz.
Per tant, el projecte aborda de forma resumida la reforma i rehabilitació de l’antic taller de l’Estació de Benalúa, el condicionament de l’àrea confrontant al museu i la seua integració amb el Parc de la Mar i la restauració de les xicotetes construccions auxiliars de rajola situades annexes a la nau i a la Casa del Mediterrani en la seua façana Nord. També es contempla la construcció d’un xicotet volum d’edificació independent del conjunt protegit que alberg la taquilla al museu, els lavabos i un xicotet quiosc que de servei tant al mateix com a l’exterior del recinte i recuperar i descobrir els antics traçats de les línies ferroviàries que arriben a la nau a rehabilitar i al recinte museístic.

Conveni amb la Fundació dels Ferrocarrils
L’alcalde, Luis Barcala i el director gerent de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, José Carlos Domínguez van signar el mes de maig passat el conveni pel qual Alacant es converteix, durant els pròxims deu anys, en Subseu del Museu Nacional del Ferrocarril.
La regidoria d’Urbanisme, que dirigeix Adrián Santos Pérez, va elevar el mes de gener passat a Junta de Govern l’autorització de la subscripció amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries del contracte d’arrendament d’una nau annexa a la Casa del Mediterrani i terrenys circumdants, de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2031, per a la implantació en la mateixa d’una Subseu del Museu Nacional del Ferrocarril.
El contracte, que va entrar en vigor des del primer dia de 2022, tindrà una duració de deu anys amb un muntant global de 15.391,20 euros IVA inclòs. Els immobles a arrendar són una nau de 625 m² construïts annexa a la Casa del Mediterrani i els terrenys circumdants, d’una superfície de 3.775 m².
L’import del lloguer té caràcter “simbòlic” i ascendeix a 1,452 euros anuals fins a 2024, incrementant-se lleument fins a 2031, fins a aconseguir la xifra aprovada per l’òrgan executiu.
El regidor Adrián Santos Pérez s’ha felicitat perquè “és un bon acord entre les tres administracions per a convertir aqueix espai en ús públic. Estem en el primer pas per a la desafectació definitiva dels terrenys que ocupa ADIF i que, en el futur pròxim, veja la llum el parc que recull el Pla Especial del Port de 1992 que presentarem perquè, si estan d’acord, puguem portar-lo avance”.

Seu del Museu del Ferrocarril
Les gestions amb ADIF han anat més enllà de possibilitar l’ús municipal dels citats immobles, sinó que, per al regidor d’Urbanisme “també han permés assegurar que en l’edifici arrendat se situe una subseu del Museu Nacional del Ferrocarril. Amb això, a més de perpetuar la memòria de l’activitat ferroviària, s’aconsegueix un important equipament cultural amb un nou museu”.
A més de la creació del Museu el conveni contempla la cessió de material històric ferroviari per a la seua dotació, iniciant-se la mateixa amb la cessió per part de la Fundació a favor de l’Ajuntament d’Alacant de l’ús i depòsit temporal de la locomotora Mikado 141F-2401
La implantació de la subseu del Museu Nacional del Ferrocarril constitueix una dotació cultural d’importància, ja que es tracta de la primera seu d’un museu d’àmbit nacional espanyol; a més, es contribuirà a endreçar la zona, hui dia bastant degradada, i es connectarà amb el Parc del Port amb la zona enjardinada de l’avinguda d’Elx, a través d’un pas per als vianants per la part posterior de Casa Mediterrani. Es tracta del primer pas per a la desafectació definitiva dels terrenys perquè puga portar avant el projecte que contempla el Pla Especial del Port de 1992.