La regidoria de Cultura procedirà a realitzar un inventariat de caràcter descriptiu de les 7.000 caixes, procedents de més de 60 intervencions, que contenen el material arqueològic custodiat en el magatzem municipal del Museu de la Ciutat d’Alacant que es troba en Les Cigarreras. La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria d’un procediment per a la contractació de el servei d’ordenació, catalogació i inventariat d’aquestes restes.
Aquesta catalogació es realitzarà mitjançant el sistema de gestió museogràfica «GV Museis» amb un termini de duració de tres anys, sense possibilitat de pròrroga, amb un pressupost de licitació de 177.107,70 euros, IVA inclòs.
El regidor de Cultura, Antonio Manresa, ha explicat que «el material emmagatzemat correspon en gran manera a les excavacions realitzades en l’àmbit del Turó de les Basses entre 2003 i 2007, així com excavacions en el barri antic d’Alacant. Un altre important lot va ser trobat en el jaciment del Parc de les Nacions i les Viles Romanes de la Albufereta».

Museu de la Ciutat d’Alacant
El Museu de la Ciutat d’Alacant (MUSA) està situat a el Castell de Santa Bàrbara, i està integrat per cinc sales que es complementen amb el Aljub renaixentista. Entre elles destaca el edifici de el Cos d’Enginyers que està adaptat com a Centre d’Informació de Visitants i compta amb una exposició de restes arqueològiques i un audiovisual en pantalla gran sobre la història de la ciutat. A més, l’antic hospital alberga l’exposició “Alacant traspassada de Mediterrani”, la Sala Llarga exhibeix l’exposició “Històries i persones”.
D’altra banda, lassa les de la Mina o Cuevas dels anglesos mostra l’exposició “L’explosió de la mina” durant la Guerra de Successió 1701 – 1713, i els antics calabossos, sota la plaça d’armes pel risc en l’estreta escalinata de descens, són visitables amb guia, dins del programa de recorreguts guiats per la fortalesa.

Parc de les Nacions
L’Ajuntament d’Alacant va iniciar l’any passat les tasques de manteniment del jaciment arqueològic situat al Parc de les Nacions, amb motiu del conveni de Col·laboració entre la Universitat d’Alacant i la regidoria de Cultura per a la realització del projecte de protecció i diagnòstic d’aquest jaciment.
En el solar de 15.000 metres quadrats en aquest jaciment es realitzarà un museu a l’aire lliure, que formarà part d’un nucli “museístic” al costat de l’assentament de Lucentum i el Turó de les Basses en la Albufereta.