Durant dècades la nostra ciutat tenia una zona inacabada entre el tradicional barri de Benalúa i les instal·lacions portuàries i ferroviàries. Un espai indefinit que interrompia la continuïtat del teixit urbà. Alacant va créixer i es va organitzar al voltant d’aqueixa àrea, però no s’acabava de trobar una solució integradora.

Per fi es posarà en marxa la urbanització de tota la zona, creant-se un nou barri per a la ciutat: Benalúa Sud. És una magnífica oportunitat per a la ciutat, generant una nova façana urbana al costat del mar i regenerant la zona industrial de l’entrada sud d’Alacant

Tota la zona compresa entre les avingudes d’Elx i de Catedràtic Soler i el carrer Federico Mayo, es convertirà en un barri completament nou. Els carrers que en Benalúa transcorren de nord a sud, es prolongaran a través d’aquest nou barri en el seu camí cap al mar. Es crea d’aquesta manera un traçat de carrers que delimitarà 14 noves pomes

Benalúa Sud estarà dotada d’un Centre Escolar i d’una zona d’equipament comercial, amb el que el Barri es converteix en una vertadera unitat integrada dins de la ciutat.

Els jardins i totes les zones públiques estan dissenyades conforme a les més modernes tendències. S’alternen zones de passeig i d’oci, àrees de jocs infantils i d’esplai. Als jardins públics es plantaran espècies autòctones, perfectament adaptades al clima i les condicions de la ciutat i a l’aigua de reg de la xarxa d’aigua regenerada que s’empra a Alacant.

La AIU BENALUA SUD, ha assumit el compromís de la rehabilitació de les Ximeneres Industrials, participant en el manteniment i posada en valor del Patrimoni Industrial de la Ciutat. I ha col·laborat amb l’Associació de Veïns “El Templete” de Benalúa, per a l’augment d’espècies verdes i l’ampliació de la zona de jocs pròxima al col·legi.