ALICÁNTROPO és una convocatòria artística de La Peluquería que té com a objecte proposar una reflexió sobre la transformació que ha patit la província d’Alacant en les últimes dècades com a conseqüència del turisme de masses, la corrupció, les polítiques urbanístiques i la gentrificación. Per la seua naturalesa, la proposta està dirigida a artistes que en algun moment de la seua vida han residit en la província d’Alacant.

La Peluquería, per tant, es posa en guàrdia per a embastar una crítica, i també autocrítica, a la depredació que hem consentit entre tots i totes del nostre entorn i ho promou des de l’escenari de les arts dels quals són ja un interlocutor molt adequat de la ciutat d’Alacant.

A més, el sufix tropo està relacionat amb la veu grega tropos, que pot traduir-se com a moviment o gir. El alicante és una espècie d’escurçó de musell remangado que es cria en tot el migdia d’Europa. També és la ciutat que odiem i estimem a parts iguals.

El termini de recepció de les propostes serà de l’1 de novembre de 2018 al 31 de gener de 2019 amb obres que poden presentar-se de qualsevol disciplina artísitica, sempre que s’ajusten a les limitacions expositives de l’espai.

La Peluquería editarà un catàleg de la mostra, del que es lliurarà un exemplar a cadascun dels participants.

DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades a participar en la mostra hauran d’enviar la proposta en un únic document PDF, que no haurà d’excedir els 4 MB. Aquest document ha de contenir la següent informació: 1. Dades personals. 2. Descripció del projecte. 3. Fitxa tècnica. 4. Imatges de l’obra. 5. CV artístic abreujat o statement. El document haurà d’enviar-se a l’adreça de correu-i: lapeluqueria.art@gmail.com

DECISIÓ DEL JURAT

La Peluquería publicarà abans del dia 14 de febrer de 2019 un llistat amb les persones seleccionades en el instagram @lapeluqueria.art. A partir d’aqueix dia, La Peluquería es posarà en contacte amb elles. La inauguració tindrà lloc durant el mes de maig de 2019.