El regidor de Patrimoni Històric, Rafael Almagro, ha mostrat la seua satisfacció davant la troballa d’una part de la Muralla Islàmica d’Oriola en la zona d’extramurs del Santuari de Monserrate. “Afortunadament podem veure el que queda d’aquella muralla que ha aparegut gràcies a les obres que s’estan realitzant de substitució de la xarxa hidràulica i sanejament del centre històric. Com és sabut quan es treballa en aquesta zona sempre cal fer un seguiment arqueològic”. Precisament, Silvia Yus, arqueòloga encarregada d’aquesta supervisió, explicava que en arribar a aquest punt “vam veure un nivell que podria correspondre amb la muralla de la ciutat, el notifiquem a Conselleria i hem iniciat el planejament d’un estudi per a constatar el traçat de la muralla que fins ara no es coneixia”.

En obrir el sondeig han trobat el que és la cara anterior de la muralla formada una obra de tapial de pedra amb morter de calç i una capa de fonamentació en la part baixa. També s’ha constatat el farciment de la muralla que té dos fronts de morter de calç, un nòdul de terra compactada i piconada amb tongades alternes amb calç. “Estem encara en fase de documentació i sabem que ample total de la muralla està entre 2,5 i 3 metres. En les pròximes hores, s’ampliarà el sondeig per a extraure la zona que donava al Raval Roig de l’època islàmica”.

Rafael Almagro ha recordat que en breu rebrem l’informe de les prospeccions geofísiques que es van realitzar mitjançant un georradar que “ens permetrà conéixer més sense tècniques invasives. El que procedeix a continuació és documentar-ho el que s’ha descobert i representar-ho gràficament per a intentar traçar amb exactitud el tram que va des de la Torre de Embergoñes fins al Santuari de Monserrate”.

Ja el mes de setembre passat es van descobrir diverses estructures medievals al carrer Hospital, a l’altura de la cantonada amb el Carrer Ros, entre les quals es trobaven restes del llenç de la muralla del recinte fortificat de la Ciutat Medieval d’Oriola pel que cal esperar que en aquesta nova troballa també aparega material ceràmic d’aquella època. Totes aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla Director del Castell i Muralla d’Oriola.