L’Ajuntament de El Campello va aprovar el dijous 28 de gener, en sessió plenària ordinària, iniciar els tràmits necessaris per a contindre la deterioració de la Torre de Reixes, així com per a adoptar les mesures cautelars preceptives per a garantir la seguretat de les persones, tenint en compte de l’estat ruïnós del monument.

La proposta, elevada a Ple pels grups municipals EUPV, Podem i REDcv, va ser exposada per l’edil i portaveu del grup municipal d’EUPV, Pedro Mario Pardo i va tirar avant amb els vots favorables de Cs, PSPV i Compromís. VOX es va abstindre i el PP va votar en contra.

Durant la seua exposició, el regidor d’EUPV, Pedro Mario Pardo, va manifestar la necessitat d’exigir als propietaris de la torre que complisquen amb les seues obligacions legals de conservació de béns d’interés i rellevància històrica. A més, va afirmar que el primer informe municipal sobre l’estat de la torre, que data del 2011 ja recollia que “de no escometre’s una intervenció general en breu termini, podria produir-se una deterioració progressiva de la torre amb la conseqüència final d’un mal irreparable i irreversible”.

A més, es va referir al Pla de Catàleg de Proteccions de l’Ajuntament, on es fa constar “el mal estat de la volumetria, la façana i la urgència d’actuacions sobre la Torre de Reixes”. En definitiva, “solucionar aquest assumpte, que anem fent passos i no ens quedem mirant a la torre com cau. Que puguem salvar-la”, va concloure.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, s’acorda iniciar els tràmits tendents a l’esclariment de la titularitat del monument que dirimisca responsabilitats ja que, si bé figura en el registre de la propietat a nom de la mercantil Campelmar, S.L, és la Fundació Frax la que figura en el cadastre.

Així mateix, es comunicarà a la Direcció Territorial de Cultura d’Alacant les mesures municipals que es prenguen sobre aquest tema i se li remetrà una còpia de l’informe descriptiu sobre el monument de l’any 2018 i del seu estat de conservació, del 2020. A més, de realitzar-li la consulta preceptiva sobre l’adopció de mesures cautelars sobre la base de garantir la seguretat de béns i persones.