Dijous que ve, dia 2 de febrer, a les 19 h en la Centre Cultural Mario Silvestre es presentarà el número 31 de la revista Recerques del Museu d’Alcoi, una revista que recull treballs de recerca amb temàtica de prehistòria, arqueologia de les comarques centremeridionals de la Comunitat Valenciana. Aquesta revista és hui dia un referent per a investigadors que vulguen presentar les seues novetats científiques així com per als lectors als quals els interesse conèixer les últimes aportacions de l’arqueologia del nostre entorn.
La revista d’enguany conté un total de tretze articles que recullen treballs de recerca sobre paleontologia, prehistòria, antiguitat, època medieval i contemporània, aquests últims relacionats amb temes arqueològics sobre la Guerra Civil. A això s’afegeixen articles sobre restauració de materials arqueològics així com la memòria d’activitats del museu, corresponent a l’anualitat de 2021. Un total de 31 investigadors han contribuït al fet que, un any més, la revista servisca com a canal de difusió, complint així amb una de les funcions principals de tot museu arqueològic, com és la divulgació científica, compartint d’aquesta manera el coneixement arqueològic, tant als experts en la matèria com a la societat en general.
Després de la presentació, podrem gaudir de la conferència “La col·lecció paleontològica Camilo Visedo Moltó (Alcoi, Alacant) i la paleontologia a Alcoi durant la primera meitat del segle XX” a càrrec del paleontòleg del Institut Geològic i Miner d’Espanya, Enrique Peñalver Mollá i del que va ser durant molts anys director del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó, Josep Maria Segura Martí.
La regidora de Turisme i Patrimoni, Lorena Zamorano, afirma que «aquesta revista té una gran rellevància, contribueix a la projecció exterior del Museu Camil Visedo i al coneixement de les recerques arqueològiques que es realitzen en aquestes comarques».