El Museu Arqueològic d’Alacant ha posat en marxa amb l’inici del mes de setembre els treballs d’excavació corresponents a la campanya 2020 tant al Tossal de Manises Lucentum com en la Illeta dels Banyets, que es prolongaran durant cinc setmanes.

En Lucentum, el projecte d’excavació d’enguany està dirigit per Manuel Olcina, Eva Tendero, Antonio Guilabert i Rafael Pérez i s’emmarca dins del Pla d’Investigació denominat “Excavació del camí d’accés a les ciutats antigues del Tossal de Manises (Sector A)”. Els objectius apunten a l’adequació de l’espai d’excavació de les àrees I, II i III del sector triat per a la seua posterior museïtzació, centrats en la documentació de les restes de la urbanització de la zona d’època augusteo-tiberiana, unificant aquestes superfícies ja intervingudes en fases prèvies.

D’igual manera, es procedirà a l’excavació d’un espai al nord de l’Àrea I d’intervenció per a conéixer l’estratigrafia conservada extramurs, així com la documentació de les estructures relacionades amb el moment de construcció de la muralla original d’època bárquida, la seua adequació en època sertoriana, la seua ampliació en època cesariana i la seua posterior transformació en època flavia, moment en el qual es produeix la seua obliteració, tant amb la taverna com amb la domus de la Porta Oriental.

Per part seua, en la Illeta dels Banyets i sota la direcció de Manuel Olcina, Adoración Martínez i Rafael Pérez es treballarà en el Pla d’Investigació de “Excavació del Barri Sud-oest de l’assentament púnic de la Illeta dels Banyets (Sector J)”. L’objectiu és l’excavació dels estrats superiors de l’esplanada de les piletas, delimitada pel nord-oest pel departament Ib 50, pel nord-est pel carrer 3, pel sud-est pels departaments Ib 53, 54, 55, 56 i 57, i pel sud-oest per la tanca del jaciment.

El Pla Anual d’Excavacions del MARQ s’ha vist aquest any condicionat per la situació sanitària derivada de la pandèmia COVID-19 que ha obligat a adoptar mesures de prevenció sanitària per a evitar el contagi viral.

En aquest sentit, la vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestat que “malgrat les limitacions imposades pel coronavirus, s’estan aconseguint grans assoliments en la campanya d’excavació de 2020 gràcies a l’esforç extraordinari que s’està fent per part dels directors i dels equips implicats per a adaptar-se sense perdre el ritme de treball”.

Entre les mesures aplicades destaca la reducció del nombre de voluntaris al 50% del previst inicialment sense disminuir l’àrea programada per a assegurar la distància de seguretat interpersonal. A més, la mecànica del procés d’excavació i documentació s’ha organitzat per a evitar la proximitat, el contacte i l’encreuament involuntari de les persones, que estan obligades a usar màscara quan la distància interpersonal no puga mantindre’s, al mateix temps que s’està fent ús de líquids desinfectants i es procedeix a la rentada freqüent de mans.

Així mateix, cada voluntari maneja eines i altres elements d’excavació intransferibles des de l’inici fins al final de la campanya.