En tot just uns dies s’iniciaran les obres d’intervenció per a la localització, recuperació i posada en valor de les restes arqueològiques des Castell de Benidorm, segons ha anunciat hui l’alcalde en funcions, Toni Pérez. En una roda de premsa al costat de la regidor en funcions de Patrimoni Històric, Ana Pellicer, i a l’enginyer municipal responsable del projecte, Javier Cartagena, l’alcalde ha informat que aquest mateix matí s’ha signat l’acta de replanteig que marca el punt de partida d’aquestes obres, “valorades en 1,2 milions d’euros i per a les quals l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 500.000 euros de fons europeus a través de la línia d’ajudes per a la protecció o recuperació del patrimoni cultural valencià del Programa Operatiu FEDER 2014-2020”.

L’alcalde ha remarcat que es tracta d’una actuació “molt important en la qual portem treballant un any i mig”, que “es desenvoluparà en les places des Castell, Santa Ana i Castelar”, i que “genera moltes expectatives”, ja que “els sondatges arqueològics fets en 1993 amb major intensitat i posteriorment en 2014 constaten l’existència de restes de les estructures i dependències d’un castell del qual es té constància documental des de l’atorgament de la la nostra Carta de Poblament en 1325”.

Segons Pérez, “les actuacions proposades en aquest projecte ens permetran descobrir les restes que hi haja sota el paviment de les places, investigar-los i documentar-los, conservant aquells més rellevants, posant-los en valor i explicant-los a la ciutadania”. Així mateix, ha apuntat que els tastos realitzats amb anterioritat auguren que es poden localitzar “restes interessants des del punt de vista històric i patrimonial, encara que no sabem en quin estat es troben, ja que no cal oblidar que la documentació assenyala que la fortificació va ser destruïda a canonades fa 200 anys i que les ruïnes han estat exposades a la deterioració mediambiental i humà durant més d’un segle”. Per això, “la rellevància de les restes oposades determinarà la musealización total o parcial” d’aquest enclavament.

L’alcalde ha incidit que aquesta obra va més enllà de la recuperació i posada en valor de les restes de la fortalesa, ja que inclouen “la necessària intervenció en els talussos de Punta Canfali, especialment en la seua cara de Llevant, i en la balustrada del Castell, deteriorada per l’erosió del mar”. En aquest punt, ha recordat que en 2008 ja es va actuar en el talús de l’altra cara, el que recau a la platja del Mal Pas.

L’enginyer municipal ha assenyalat que a principis de la setmana vinent s’iniciaran els treballs tècnics de mesuraments i replanteig; mentre que “l’excavació en si mateixa començarà el 12 de juny”.

Fases del projecte

El projecte, que haurà de concloure “abans del 15 de novembre” atesos els terminis de la subvenció europea, es divideix en quatre línies d’actuació. En la primera, es procedirà a “la neteja i desbrossament de la zona en la qual es localitzen les restes de la muralla, en el costat de la Punta Canfali que coincideix amb les places del Castell i Castelar”. La segona línia, la de major envergadura, és “l’excavació de la Plaça del Castell, on es localitzarien els nivells més antics del conjunt defensiu sobre la base de la documentació històrica i la intervenció arqueològica feta en 1993”.

En la tercera línia d’intervenció, es realitzaran els sondejos arqueològics en les places de Santa Ana i Castelar i en el mirador situat més al sud, amb l’objectiu de confirmar o descartar la presència de restes de torres i altres construccions; mentre que l’últim tram de l’actuació “se centra en la consolidació dels talussos de la Punta Canfali”.

A més, es renovarà el paviment –que se substituirà per un d’acabat similar al del Passeig de Ponent però només en blanc i blau- i la balustrada -que mantindrà l’estètica actual encara que serà d’un material més resistent i durador-. Així mateix, i com a millora del projecte, l’adjudicatària instal·larà il·luminació en tot el conjunt de la Punta Canfali, i també bancs, papereres i fanals en l’àmbit d’actuació.

L’alcalde ha aclarit que “encara que la nostra previsió inicial era executar la segona línia d’actuació en dues fases per a permetre en tot moment l’accés a la plaça i al mirador”. No obstant això, la tramitació per a obtindre tots els permisos i disposar dels fons, i el propi període electoral han obligat a reprogramar les obres per a “complir amb els terminis que es marquen en la subvenció”.

Cronologia del projecte

-Desembre de 2017. El ple, a proposta del govern local, aprova presentar-se a la convocatòria d’ajudes per a la protecció o recuperació del patrimoni cultural valencià del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, amb dos projectes d’intervenció arqueològica as Castell i El Tossal, valorats en 1,2 milions i 500.000 euros respectivament.

-Juliol de 2018. La Conselleria confirma la concessió de totes dues subvencions, per l’import màxim subvencionable en cada cas: 500.000 i 205.000 euros respectivament.

-Desembre de 2018. La Junta de Govern Local (JGL) aprova el document definitiu del ‘Projecte d’intervenció arqueològica i de construcció de la recuperació i posada en valor del Castell de Benidorm’.

-Febrer de 2019. L’Ajuntament sol·licita a Costas “autorització administrativa per a l’ocupació dels terrenys de domini públic marítim-terrestre”, permís indispensable per a poder actuar as Castell. Aqueix mateix mes, licita les obres.

-L’1 d’abril. El ple aprova la modificació pressupostària per a abordar aquest projecte, el del Tossal i el d’Accessibilitat Universal.

-El 14 de maig. La JGL adjudica les obres a la UTE Orthem-Wenceslao García.