Casa Mediterráneo organitza el taller ‘Mediterrani: un mar d’aventures’, un curs teòric i pràctic impartit pel director de la Mostra de Teatre Espanyol d’Autors Contemporanis, Guillermo Heras, dedicat a l’aprenentatge de l’escriptura dramàtica. L’activitat es desenvoluparà en la seu de la institució, situada en l’antiga estació de Benalúa, i estarà compresa en dues fases, les quals es repartiran en els mesos de juliol i setembre.
Mediterrani: un mar d’aventures’ pretén indagar en l’imaginari de l’obra clàssica d’Homer, L’Odissea, per a establir llaços de contemporaneïtat en les trames i estructures escèniques actuals. D’aquesta manera, el taller convida a la reflexió sobre les dramatúrgies més recents dels mestres mundials, així com les influències dels clàssics en la dramatúrgia espanyola contemporània i la seua relació amb les representacions vives d’aqueixos textos.
El taller es dirigeix a les persones interessades en l’escriptura teatral contemporània i les dues fases en les quals es desenvoluparà, tenen com a dates previstes de l’1 al 5 de juliol, en horari de 17.00 a 20.00 hores, i els dies 23 i 24 de setembre, de 17.00 a 19.30 hores.
Després de la primera fase, en la qual es realitzarà un acostament en profunditat a aquest poema èpic, es crearà un espai de proposicions de textos dramatúrgicos, coordinats per Heras, que seran contractats i llegits al llarg de la segona fase del taller. 
L’activitat té un màxim de 12 places i la seua inscripció és gratuïta, amb data límit fins al 18 de juny, a través del correu electrònic tallercasamediterraneo@gmail.com, en el qual s’haurà de presentar el currículum vítae de l’interessat on aparega la seua activitat escènica o experiència literària en qualsevol àmbit cultural, a més d’una breu justificació de les raons que s’al·leguen per a participar en el taller.
Així mateix, els interessats hauran de tindre un coneixement suficient de L’Odissea d’Homer i tindran prioritat les persones que van participar en el taller ‘Mediterrani: les mirades de l’enigma’ l’any passat.