La Direcció General de Cultura i Patrimoni mitjançant el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana publica aquesta convocatòria amb la intenció de desenvolupar el CCCC Music Lab, una incubadora de talent emergent musical com a gènesi d’un potencial segell discogràfic públic. Les seues prioritats seran les d’abordar la situació del talent musical emergent, repensar el lloc que ocupa la indústria de la música en la cultura i afermar al CCCC com un espai on generar nous ponts entre la cultura, la indústria musical i el talent emergent.

El programa se centra en la selecció de sis projectes que donarà inici a una residència artística / incubadora musical que tindrà lloc entre els murs del CCCC: a través de diferents tallers, accions musicals i jornades sobre indústria musical, tractarem de donar suport a la formació, exposició i creixement dels i les artistes seleccionats, així com acompanyar-los secundats en una metodologia gradual i adequada a les necessitats de cadascun.

Es realitzaran un total de 6 tallers-Incubadora, 9 Jornades sobre Indústria Musical, almenys 2 showcase a l’inici i tancament del programa, i un numere per determinar de reunions individuals segons necessitats i objectius particulars. Tant els tallers com les jornades estaran impartides per professionals de reconegut prestigi del sector i la indústria musical.

Després del showcase final se seleccionaran dos (2) projectes finals pel mateix jurat de la selecció inicial. Es donarà suport a la producció d’un senzill a cadascun dels dos projectes finals amb un valor de 500€ a cadascun. També facilitaran una presentació a la premsa amb un set reduït en el CCCC al final dels terminis pactats i com a data màxima la tercera setmana d’abril del 2022.

Data d’inscripció: fins al 28 de juny de 2021

Bases de la convocatòria

Inscripcions