El Diver Nadal Ambiental neix de la necessitat de les famílies de conciliar la vida familiar i laboral en els períodes de vacances escolars, més concretament, el del Nadal i pensant en una franja d’edat que normalment no cobreixen altres alternatives d’aquest tipus, municipals o privades, de 12 a 18 anys.
El programa Diver Nadal Ambiental es caracteritza per una oferta d’activitats de senderisme, a l’aire lliure amb contingut de caràcter ambiental, amb la finalitat de generar valors i comportaments respectuosos amb el medi ambient i, més concretament, per a complir amb els següents objectius:
A – Donar a conèixer els recursos naturals del municipi, la identitat agrícola i les àrees d’esplai amb què compte.
B – Afavorir el coneixement del canvi climàtic, la seva problemàtica i les seves solucions.
Les dates i horaris que es tenen previstes per a dur a terme aquestes activitats són les següents :
Dates: 28, 29, 30 de desembre de 2020 i 4 i 5 de gener de 2021.
Horari: 9.30-13.30
Lloc de sortida i arribada: edifici principal de l’Ajuntament de Mutxamel, Avda Carlos
Soler, 46.
Les activitats que estan previstes són les següents que es relacionen continuació:
1-Ruta guiada per la Sendera Local “Assut de Mutxamel-Lloma Ramos”.
Ruta guiada per a conèixer el Riu Sec i els seus valors naturals i el patrimoni històric lligat a l’aigua.
2 – Ruta guiada per la Sendera Local “Assut de Sant Joan-El Cantalar”.
Ruta guiada per a conèixer el Riu Sec i els seus valors naturals i el patrimoni històric lligat a l’aigua.
3 -Ruta guiada per la sendera “Barranc dels Cocons –Minis de l’Ocre”.
Ruta guiada per paratge de gran valor ecològic que acull plantes i ocells protegits.
4 -Ruta guiada que inclogui arbres i arbredes singulars (l’Alamera, Finca Sereix i Finca Marbeuf, així com la visita al jardí històric i horts de Peñacerrada).
5 – Ruta guiada que inclogui la visita a la desembocadura del Riu Sec, amb la condició de conèixerla relació entre la dinàmica fluvial del riu i la dinàmica marina i d’estuari.