Coca-Cola Ibèria i Coca-Cola European Partners (CCEP) Ibèria han presentat aquest dijous, en la planta embotelladora de Quart de Poblet (València), el seu informe de sostenibilitat conjunt corresponent a l’acompliment a Espanya de l’exercici 2018. Aquest document recull l’avanç aconseguit en els compromisos i objectius comuns de totes dues companyies, en sis àrees concretes d’actuació: begudes, envasos, societat, aigua, clima i cadena de subministrament, que conformen la seua estratègia ‘Avancem’, amb horitzó l’any 2025. La presentació ha tingut lloc en el 360 Room, un nou espai de diàleg, que té com a objectiu l’intercanvi d’idees i propostes amb els diferents públics d’interés amb els quals Coca-Cola es relaciona amb la finalitat de progressar en la consecució dels seus objectius de sostenibilitat.

L’estratègia de sostenibilitat ‘Avanzamos’, va ser presentada públicament l’any 2017 i, des de llavors, s’han estat adoptant mesures concretes que han permés passar dels compromisos a l’acció. “Gràcies a aquest informe conjunt de sostenibilitat, podem comprovar que estem en el bon camí, gràcies a l’acompliment i el compromís diari de tots els que formem part de Coca-Cola a Espanya”, ha ressaltat Beatriz Arribas, representant de Responsabilitat Corporativa, de Coca-Cola European Partners Ibèria.

L’Informe reflecteix el progrés en cadascun dels pilars d’actuació. Així, en el referit a les begudes, entre 2015 i 2018, s’ha aconseguit reduir el sucre per litre de les begudes de Coca-Cola en un 17,1%. En el període 2010-2018 s’ha reduït el sucre en 16 productes. A més, en 2018, ja s’ha complit un dels objectius previst per a 2025; que el 50% de les vendes provinga de begudes “baixes en” o “sense calories”. A tancament de 2018, les vendes d’aquests productes a Espanya representen ja el 55% del total. L’oferta de begudes de Coca-Cola a Espanya ofereix 125 referències de productes sense sucre afegit, light/lleuger o ‘zero’ en totes les categories de begudes.

Els envasos també juguen un paper essencial en aquesta estratègia. Coca-Cola està prenent mesures per a aconseguir com més prompte millor el seu objectiu de recollir l’equivalent al 100% dels seus envasos perquè cap d’ells acabe com a residu, especialment en els oceans. Per a això, pràcticament el 100% dels envasos utilitzats són reciclables o reutilitzables. Quant als envasos de PET, el compromís és garantir que, en 2025, almenys el 50% de material usat per a la fabricació de botelles d’aquest material, provinguen de PET reciclatge (r-PET).

En 2018, s’ha aconseguit que el 20,5% del PET utilitzat siga r-PET. D’altra banda, Coca-Cola continua oferint envasos de vidre emplenable en el seu canal HORECA, que representa el 91% de tot el vidre. Aquests envasos es poden reutilitzar una mitjana de 25 vegades i, posteriorment, reciclar-se, minimitzant l’impacte ambiental.

Un altre dels aspectes en els quals Coca-Cola està posant l’accent és en la innovació i el ecodiseño dels seus envasos, introduint materials més sostenibles com és el ‘Plant Bottle’, que ha permés que els llançaments realitzats en 2018 (Honest, AdeS o GLACEAU Smartwater’) incorporaren en els seus envasos un bioplástico d’origen vegetal cent per cent reciclable. D’altra banda, s’està treballant en la reducció de l’embalatge secundari. Existeix un projecte en curs per a reduir progressivament l’ús de Hi-Cone (agrupadors de llandes), ja ha començat a retirar-se de referències PET 500ml i de lates 330ml tant de Coca-Cola com d’altres marques com Fanta i Sprite. L’objectiu per a 2019 és eliminar el 43% de Hi-*Cone usat.

Com a part del seu compromís ambiental en matèria d’envasos, Coca-Cola va posar en marxa al maig de 2018 el projecte ‘Mars Circulars’ per a abordar el problema dels residus marins. Els resultats han sigut molt positius. S’han aconseguit recollir 584 tones de residus en les 82 platges i entorns aquàtics en els quals s’ha actuat, més del doble de l’esperat.

Un compromís amb la societat

Mitjançant l’estratègia de sostenibilitat ‘Avancem’, Coca-Cola busca convertir-se en un agent de canvi positiu en la societat, promovent la diversitat, la inclusió i el desenvolupament tant en els seus llocs de treball com en les comunitats locals en les quals opera.

Durant 2018, tant Coca-Cola Ibèria com Coca-Cola European Partners Ibèria han continuat potenciant el talent femení dins del seu negoci, especialment en els nivells de direcció de totes dues companyies, acostant-se a l’objectiu que, l’any 2025, almenys el 40% dels llocs directius siguen ocupats per dones. En 2018, el 37% dels llocs de direcció de Coca-Cola Ibèria i el 26,8% dels de CCEP Ibèria estaven ocupats per dones.

A més, han continuat donant suport a les comunitats locals en les quals operen, concretament, a través de programes que ajuden a millorar la capacitació personal i professional de joves i dones (GIRA Joves i GIRA Dones). GIRA Joves, des del seu llançament en 2012, ha proporcionat capacitació personal i professional a 4.246 joves, i entre els participants de 2018, el 73% ha représ els seus estudis, el 89% ha millorat la seua ocupabilitat i el 27% ha trobat ocupació. D’altra banda, en les dues edicions de GIRA Dones han participat 9.288 dones de 116 ciutats i 262 pobles de tota Espanya.

Addicionalment, en 2018 i amb motiu de la celebració del 65 aniversari de Coca-Cola a Espanya, es va posar en marxa els programes Generadors que buscava donar veu als joves perquè pogueren aportar el seu talent i participar en la construcció del futur d’Espanya i connectar-se amb el món educatiu, polític i empresarial. També va tindre lloc la segona edició del programa Imparables (evolució de les pioneres Beques Aquarius), que facilita a persones majors de 60 anys que puguen fer realitat els seus projectes d’emprenedoria social a través de beques. D’altra banda, s’ha continuat donant suport a la cultura i l’educació a través del Concurs de Joves Talents i els Premis Buero de Teatre Jove.

Tant en Coca-Cola Ibèria com en Coca-Cola European Partners Ibèria, els empleats poden dedicar fins a dos dies laborables remunerats en activitats de voluntariat corporatiu.

Aigua, canvi climàtic i cadena de subministrament

L’aigua és l’ingredient principal dels productes de Coca-Cola i un element essencial en els processos de fabricació. Per a assegurar un subministrament sostenible d’aigua, es continua treballant per a reduir la quantitat utilitzada en les operacions al mateix temps que es preserven les fonts locals per a les generacions futures.

En 2018, Coca-Cola ha continuat invertint en sistemes i processos d’estalvi d’aigua, la qual cosa ha permés situar en 1,91 ràtio de consum d’aigua per litre de producte produït a Espanya. Les set plantes de Coca-Cola European Partners a Espanya compten amb les seues pròpies instal·lacions de tractament d’aigües residuals. Així mateix, “en l’últim any, s’han continuat impulsant programes de reabastecimiento d’aigua, la qual cosa ha permés aconseguir un volum d’aigua retornada a la naturalesa de 3.278 milions de m3, el 113% del volum total de l’aigua continguda en les begudes posades en el mercat en 2018 a Espanya. Aquesta xifra augmenta fins al 129,2%, si s’avalua la dada en àrees d’estrés hídric”, ha afirmat Beatriz Arribas.

Coca-Cola continua treballant per a reduir les emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI) en tota la seua cadena de valor. La seua estratègia de sostenibilitat estableix dos objectius sobre aquest tema: reduir a la meitat les emissions directes de carboni per a 2025 en les seues operacions directes i un 35% en la cadena de valor. En 2018, es va reduir un 44,8% les emissions de GEI en les seues operacions respecte a les dades de 2010. En aquest mateix exercici es va reduir un 2,5% el consum d’energia i es va aconseguir complir amb l’objectiu que el 100% de l’electricitat consumida procedisca de fonts renovables.

Finalment, en el que a la cadena de subministrament es refereix, el compromís de Coca-Cola és que, en 2020, el 100% dels principals productes agrícoles i matèries primeres provinguen de recursos sostenibles.

En 2018, el 100% dels proveïdors es van acollir al seu Codi de Conducta i el 73% han estat compromesos amb els principis rectors de Coca-Cola. “Estem realitzant un seguiment continuat del nostre progrés en tota la cadena de subministrament per a garantir la seua sostenibilitat. Cada dia són més els proveïdors que se sumen als nostres principis, la qual cosa mostra el compromís de tots per desenvolupar una activitat molt més sostenible”, ha apuntat Carmen Gómez-Acebo, directora de Responsabilitat Corporativa de Coca-Cola European Partners Ibèria.

‘Avanzamos’ en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durant 2018, s’han realitzat diferents accions en els pilars de ‘Avancem’.

Respecte al pilar d’Envasos, la planta de València ha aconseguit en 2018 una valorització del 99,85%.

En 2018, 701 voluntaris han participat en el projecte Mars Circulars, que s’ha desenvolupat en 7 platges de la Comunitat, realitzant labors de prevenció, recollida, sensibilització i investigació. En total, s’han recollit 319.961,9 quilos de residus, s’han sensibilitzat 2.724 persones i s’han implicat en el projecte més de 40 ajuntaments, ONG, centres educatius i associacions locals.

En Societat, projectes com GIRA Dones han impactat, durant 2018, a 220 dones valencianes, a través de 15 tallers desenvolupats en 5 localitats.

A més, prop de 700 joves de 163 col·legis han participat en la 58a edició del concurs de relat curt Joves Talents. I 520 joves de 26 grups de teatre han format part de la 15a edició dels Premis Buero de Teatre Jove.

En el pilar d’Aigua, la planta de València ha posat en marxa projectes específics per a la reducció de l’ús d’aigua en la fabricació de productes com l’optimització de la llavadora, ampliació de temps de retrolavado de filtres de carbó, reutilització de l’aigua de la enjuagadora de PET o l’optimització en processos de neteja de línies CIP (Clean In Plau).

A més, en la Comunitat Valenciana es desenvolupen diversos projectes de reabastecimiento d’aigua i recuperació de conques hidrogràfiques i aiguamolls, com el desenvolupat en el Tancat de la Pipa (Albufera de València) de la mà de Seu/Birdlife, gràcies al qual, en 2018, es van recuperar 1.366 milions de litres d’aigua.

En l’àrea de Clima, tota l’energia elèctrica utilitzada en la planta de València procedeix de fonts d’energia renovables. A més, s’han implantat projectes que han permés reduir el consum energètic tals com el canvi a motles de baixa pressió en les sopladoras, la instal·lació de llums de baix consum en les sopladoras, empaquetadores a gas natural, l’optimització del procés de neteja de les instal·lacions, la Instal·lació d’un variador de freqüència en els compressors d’alta pressió i la substitució del depòsit de condensats de 6 m3 per un depòsit de 25 m3.

Finalment i dins del pilar de Cadena de Subministrament, a la Comunitat Valenciana es desenvolupa el projecte Citrus, que busca millorar la competitivitat i sostenibilitat de la producció de cítrics a Espanya mitjançant l’impuls de la fertirrigació eficient (fertilització i reg) en zones sotmeses a estrés hídric.

 

Per a descarregar l’Informe punxar ací:

Haz clic para acceder a coca-cola-informe-sostenibilidad-2018.pdf

Haz clic para acceder a informe-sostenibilidad-2018.pdf