S’han iniciat els treballs arqueològics en la partida de Puça contemplats en la Fase II del pla general d’investigació “El territori de Bitrir / Petrer (segles X-XV). Cap als orígens d’un paisatge medieval (Petrer, Alacant)”.

Després de la primera fase del pla, duta a terme entre desembre de 2020 i gener de 2021, consistent en prospeccions en el terreny, s’han iniciat els sondejos arqueològics en una de les parcel·les on es van localitzar restes de murs, paviments i nombrosos fragments ceràmics de la vaixella andalusina.

Segons ha explicat el director del Museu Dámaso Navarro, Fernando Tendero, qui dirigeix aquest pla juntament amb els arqueòlegs Joaquín Pina, José María Moreno i Pedro J. Saura, “durant els pròxims 15 dies realitzarem diversos sondejos amb l’objectiu de documentar l’existència d’habitacions que pogueren correspondre a una dels habitatges de l’alqueria de Puça, així com comprovar el seu estat de conservació”.

També es començarà l’estudi de les restes arqueològiques recuperades en prospeccions i excavacions de jaciments emblemàtics d’època medieval com són Els Castellarets i el Castell de Petrer i que es troben depositats en els magatzems del museu.

En aquesta intervenció, al costat de l’equip directiu, participaran una desena de voluntaris, en la seua majoria graduats i estudiants d’Història.

Fernando Tendero ha precisat que la intervenció compta amb l’autorització de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i la de les propietàries de la parcel·la on es realitza, “a les quals des del Museu i la Regidoria de Cultura i Patrimoni els agraïm enormement la predisposició i col·laboració mostrada des del primer moment”.

TREBALLS ARQUEOLÒGICS PRECEDENTS

“El territori de Bitrir (segles X al XV)” és una intervenció que dóna continuïtat a les troballes del Grup Arqueològic Petrelense a la fi de la dècada dels seixanta, i a les investigacions realitzades en els anys 90 del segle passat, sota la direcció de l’arqueòloga Concha Navarro, per a poder localitzar amb precisió la important alqueria medieval que contindria una comunitat rural prop del nucli urbà de Bitrir, el Petrer musulmà.