L’Ajuntament avança en l’excavació del terreny on van aparéixer restes òssies datades entre els segles XV i XVII per a descobrir més detalls d’aquest jaciment situat en el centre històric de la ciutat
La Regidoria d’Inversions i Serveis Públics Sostenibles de l’Ajuntament d’Elda ha posat en marxa els treballs arqueològics necessaris per a procedir a l’estudi dels enterraments moriscos descoberts en la Plaça Joan Miró, en la intersecció del carrer Nou amb el carrer Lamberto Amat.
En aqueix sentit, aquestes tasques d’excavació en el terreny serviran per a descobrir més detalls sobre les restes òssies aparegudes en aquesta zona del centre històric de la ciutat, en la qual segons consta en escrits antics existia un camposanto als afores de la llavors Vila d’Elda, al costat de la zona murada d’aquesta.
Cal destacar que fins al moment s’han descobert més d’una desena d’enterraments, datats entre els segles XV i XVII, amb els subjectes enterrats segons el ritu cristià, encara que amb el cap mirant cap a la meca. Per això, s’estableix que són enterraments de l’època sota medieval, en un temps marcat per l’expulsió dels moriscos  i la reconversió al cristianisme.
Els treballs realitzats per l’equip d’experts contractats per a l’execució de les excavacions arqueològiques s’està centrant tant en la part annexa a la vorera del carrer Nou, com a l’espai més pròxim a l’aparcament subterrani existent, amb el propòsit de recuperar les tombes localitzades en origen i descobrir si existeixen altres noves amb o sense restes humanes.
De la mateixa manera, també s’executaran treballs d’excavació per a revisar els enderrocs utilitzats en el seu moment per a la fonamentació del terreny, per si tinguera algun valor arqueològic, al mateix temps que es procedeix a la documentació de l’antiga bassa descoberta durant les obres, per a realitzar un estudi més detallat que inclourà el vol d’un dron.
Les tasques a realitzar en aquest jaciment tindran una duració aproximada d’un mes, però es consignarà una partida destinada a l’arqueologia per  si, arribat el moment, és necessària l’ampliació d’aquestes labors per a l’estudi i coneixement de les petjades del passat que llancen més llum a la història de la ciutat d’Elda.