Les excavacions arqueològiques en l’Alqueria de Puça han finalitzat amb “troballes molt interessants”, en opinió de l’equip de direcció del projecte Territori Bitrir que estudia el territori medieval de la vall de Puça i la seua relació amb Els Castellarets i l’antic poblat fortificat de Petrer.

Del 9 al 21 d’agost s’han emportat cap excavacions en un bancal d’oliveres d’aquesta zona rural. Concretament, s’han fet tres sondejos arqueològics definits a partir de les conclusions obtingudes en la Fase I del projecte realitzada l’any passat, l’objectiu del qual era localitzar les zones amb major potencial arqueològic a través de les tècniques de prospecció.

Quant al material arqueològic trobat durant aquest mes d’agost, predominen els fragments ceràmics dels segles XII i XIII, amb restes de la vaixella andalusina com una jarrita amb decoració esgrafiada, fragments de pitxers, tinajas, cresols, etc., el que ha permés establir una cronologia d’abandó situada a mitjan segle XIII, amb l’arribada dels conqueridors cristians.

A més de les ceràmiques, cal destacar una vareta de bronze identificada com un fus relacionat amb les activitats tèxtils, un arrebossat decorat amb cercles concèntrics i part d’una yesería amb una sanefa amb una decoració de cordes entrellaçades.

També s’han trobat dos murs de maçoneria pertanyents a alguna mena d’edifici, encara no definit, de l’alqueria andalusina de Puça. Cada mur ha aparegut en els dos primers sondejos. Després del desmunt de l’ensulsiada s’ha pogut localitzar un banc de maçoneria adossat al propi mur, així com una retallada en el terreny de forma cilíndrica, a manera de fossa, farcida amb material de construcció i carbons la funcionalitat dels quals estan investigant i la hipòtesi actual pot ser que es tracte d’una possible sitja.

En aquests treballs ha participat un equip format per personal del Museu Arqueològic Dámaso Navarro, de la Universitat d’Alacant, arqueòlegs professionals i estudiants voluntaris de diverses universitats espanyoles, dirigits pel director del Museu Dámaso Navarro, Fernando Tendero, juntament amb els arqueòlegs Joaquín Pina, Pedro J. Saura i José María Moreno.

El projecte “El Territori de Bitrir/Petrer (segles X-XV) és finançat per l’Ajuntament de Petrer i compta amb l’autorització tècnica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.