Caixa Rural Central convoca l’III Concurs de Pintura Ràpida a l’aire lliure en el Centre històric d’Oriola que se celebrarà el dissabte 25 de Maig de 2019, donant començament a les 10,00 hores i finalitzant a les 17,00 hores i el tema de les quals serà el Centre històric d’Oriola.

Podran participar totes les persones majors d’edat que ho desitgen sent el tema així com la tècnica i estil, amb excepció de les digitals, lliure a elecció per cadascun dels participants. Les dimensions màximes acceptades no podran superar els 150 centímetres per cap dels seus costats i solo s’admetrà una obra per autor.

S’atorgaran tres Premis:

1r Premi ………………………………………………….   …… 1.500 euros

2n Premi ………………………………………………….. ….. 1.000 euros

3r Premi ………………………………………………………       500 euros

Les obres premiades passaran a ser propietat de Caixa Rural Central renunciant els autors a tots els drets que els corresponguen sobre aquestes.

Més informació: Caixa Rural Central, carrer Dr. Sarget, 29, d’Oriola, o bé per correu electrònic a concursopinturacrc@cajarural.com