L’Ajuntament de Villena ha organitzat el concurs del cartell anunciador de la Setmana Santa de l’any 2020 amb la col·laboració de la Junta Major de Confraries i Germanors de Setmana Santa de Villena, que reflectirà el tipisme de la Setmana Santa de la ciutat.

El premi consistirà en un premi de tres-cents euros i que serà únic i indivisible.

Podran participar totes les persones que ho desitgen, excepte ell o la guanyadora del concurs del cartell de Setmana Santa de 2019. Els premis que es concedisquen ho seran en règim de concurrència competitive.

Cada artista podrà presentar d’una a tres obres, originals i inèdites, que reflectisca fidelment la Setmana Santa de Villena. Es presentaran en format paper (A3) pegat sobre cartó o superfície rígida i digital (jpg/*tif), amb una resolució de 300pp i amb una grandària màxima de 3500 x 4960 px, no obstant això, tenint en compte que la reproducció de la mateixa es realitzarà en cuatricromía s’exclouran aquelles amb tints metàl·liques (or, plata…) així com els colors fosforescents. No podran presentar-se treballs d’altres edicions, ni ser còpia o plagi total o parcial d’altres obres.

La recepció de les obres serà en sobre tancat i aquest haurà d’incloure el cartell en grandària A3 amb el lema de l’obra escrit en la part posterior, a més, haurà d’incloure un sobre tancat xicotet amb el lema de l’obra en l’exterior, que haurà de contindre en el seu interior la identitat, adreça i telèfon de l’autor.

Els treballs seran enviats o ben presentats personalment en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Villena, Plaza de Santiago, 2, 03400 Villena, en horari de 8.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

El termini de presentació finalitzarà el dia 24 de febrer de 2020, a les 14.00 hores. Les obres rebudes per correu certificat amb matasellos posterior a la citada data quedaran fora del concurs.

El Jurat, en formular la seua proposta sobre cada treball es valorarà amb un màxim de 30 punts per membre segons els següents criteris:

  1. La composició i originalitat dels treballs fins a un màxim de 10 punts.
  2. La qualitat tècnica, gràfica i/o plàstica fins a un màxim de 10 punts.
  3. L’eficiència anunciadora o informativa, condicions de reproducció i capacitat de transmetre el significat de la Setmana Santa de Villena i valors d’aquestes fins a un màxim de 10 punts.

En el cartell, inicialment, NO FIGURARÀ l’escut actualitzat de la ciutat de Villena, Marca Villena i el logotip de l’Associació de Confraries de Setmana Santa. L’autor-a de l’obra premiada haurà d’incloure aquests escuts i logotips posteriorment seguint les mesures i grandàries estimades per part de l’Ajuntament de Villena.