L’Ajuntament de Petrer, amb la col·laboració del Grup Fotogràfic de Petrer, convoca el XXVI Concurs Nacional de Fotografia “FotoPetrer” 2021, en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de promoure l’afició per la fotografia i fomentar la creació artística.

Les bases s’han publicat en la web de l’Ajuntament de Petrer i podran presentar-se, fins al 15 d’octubre que finalitza el termini, obres en els següents apartats o modalitats: Col·lecció, de 3 imatges fotogràfiques amb unitat temàtica (màxim 2 col·leccions per autor); Lliure, obres soltes de temàtica lliure (màxim 5 fotografies per autor) i Local, obres soltes de temàtica local, referides a Petrer en tots els seus aspectes (màxim 5 fotografies per autor).

Les fotografies seran originals i úniques (clarament diferenciades quant a la seua temàtica, contingut, enquadrament, tècnica i composició d’altres possibles obres del mateix autor), no havent sigut premiades en cap altre certamen fotogràfic.

S’estableixen els següents premis:

A) Col·lecció. Premi a la millor col·lecció:

Premi únic: 800 € i diploma honorífic

B) Lliure. Premi a les tres millors fotografies:

1r premi: 500 € i diploma honorífic

2n premi: 400 € i diploma honorífic

3r premi: 300 € i diploma honorífic

C) Local. Premi a les tres millors fotografies locals:

1r premi: 300 € i diploma honorífic

2n premi: 200 € i diploma honorífic

3r premi: 150 € i diploma honorífic

Els premis estaran subjectes a retenció d’IRPF, d’acord amb la normativa fiscal vigent. Així mateix s’estableix que cap autor podrà obtindre més d’un premi per apartat.

FotoPretrer 2020. Foto: Pascual Maestre
FotoPretrer 2020. Foto: Pascual Maestre