La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí i l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant convoquen el Premi a la Innovació educativa “Joan Ponsoda 2020” amb  l’objectiu de potenciar i reconèixer la tasca educativa innovadora que dia a dia es realitza a les aules dels centres educatius de la nostra comarca i que, en molts casos, és desconeguda per la gran majoria de la comunitat educativa.

Pot participar tot el personal docent, el personal de suport en actiu i els col·lectius de mares i pares dels centres educatius públics i concertats de la comarca de l’Alacantí on s’impartesca Educació infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Educació Especial, Formació de Persones Adultes o Cicles Formatius.

Poden optar al premi tots els treballs d’innovació educativa relacionats amb qualsevol àrea del currículum educatiu o bé amb una temàtica transversal relacionada amb l’educació en general i que potencie la creativitat de l’alumnat, i també el tractament i la difusió d’una educació en valors per una adequada convivència i participació en societat.

Qui guanye obtindrà una dotació de material escolar per al Centre, valorada en 500 € i una obra commemorativa.

No poden presentar-se experiències o treballs que hagen estat guardonats en altres premis d’innovació educativa.

Els treballs s’han de presentar redactats en valencià, amb una memòria del projecte, que pot complementar-se amb annexos (fotografies, treballs realitzats per l’alumnat, dibuixos, gràfiques, documentació elaborada, … etc.), que servesquen per a reforçar, aclarir i exemplificar la redacció de la memòria.

Cal fer constar en la portada, a més del títol corresponent a l’experiència, el nom de les persones autores, l’adreça postal i electrònica i el telèfon de contacte.

Els treballs s’han de presentar en paper i en format digital (PDF)  a la seu de La Cívica, carrer Perú, 16, local 2 esquerra, 03008, Alacant,  fins al 2 d’octubre de 2020.

El jurat estarà format per la junta directiva de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.

El treball premiat es farà públic en un acte que es convocarà al mes d’octubre de 2020.

La presentació dels treballs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en les bases les resoldrà el jurat segons el seu criteri.

Més informació:

La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí

www.lacivica.cat

lacivica.cat@gmail.com