L’Associació Cultural Club Excélsior de Daia Nueva ha convocat els Premis Literaris 2019 amb la col·laboració de la Fundació Cultural Miguel Hernández, l’Ajuntament de Daia Nueva, la Diputació d’Alacant i la Càtedra Arquebisbe Loazes de la Universitat d’Alacant.

En el XXVIII Certamen de Poesia Juvenil Miguel Hernández poden participar poetes menors de 30 anys amb treballs en castellà que tingueren una extensió mínima de 30 versos i una màxima de 100, al qual poden concórrer amb un màxim de tres obres per autor. Els treballs no han de portar signatura i es regeixen mitjançant la modalitat de plica, que contindrien les dades personals, curriculars i de contacte de l’autor. El premi consisteix en un Primer Premi amb Placa i 1.000 euros de dotació econòmica. Els originals havien d’enviar-se per triplicat, mecanografiats a doble espai per una sola cara i remesos abans del 25 de maig de 2019 a la següent adreça: XXVIII Certamen de Poesia Juvenil Miguel Hernández, Plaza d’Espanya, núm. 3, 03159 Daia Nueva (Alacant).

Per part seua, en el LI Certamen Literari Daia Nueva poden participar poetes sense límit d’edat amb treballs en castellà que tinguen una extensió mínima de 30 versos i una màxima de 100, al qual poden concórrer amb un màxim de tres obres per autor. Els treballs no han de portar signatura i es regeixen mitjançant la modalitat de plica, que contindran les dades personals, curriculars i de contacte de l’autor. El premi consisteix en una Flor Natural, Placa i 1.200 euros de dotació econòmica. Els originals han d’enviar-se per triplicat, mecanografiats a doble espai per una sola cara i remesos abans del 25 de maig de 2019 a la següent adreça: LI Certamen Literari Daia Nueva, Plaza d’Espanya, núm. 3, 03159 Daia Nueva (Alacant).

En tots dos casos, la fallada serà feta públic el 17 de juliol de 2019 i comunicat a la persona guanyadora. És obligatòria l’assistència dels guanyadors a l’acte de lliurament dels Premis. Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors o per persones degudament autoritzades abans del 30 d’octubre de 2019.