Han sigut convocats els Premis Literaris 2022 organitzats per l’Associació Cultural Club Excélsior, de Daya Nueva, amb la col·laboració de la Fundació Cultural Miguel Hernández, l’Ajuntament de Daya Nueva, la Diputació d’Alacant i la Càtedra Arquebisbe Loazes de la Universitat d’Alacant.

En el XXX Certamen de Poesia Jove Miguel Hernández poden participar poetes menors de 30 anys amb treballs en castellà que tingueren una extensió mínima de 30 versos i una màxima de 100, al qual poden concórrer amb un màxim de tres obres per autor. Els treballs no han de portar signatura i es regeixen mitjançant la modalitat de plica, que contindrien les dades personals, curriculars i de contacte de l’autor. El premi consisteix en un Primer Premi amb Placa i 800 euros de dotació econòmica. Els originals havien d’enviar-se per triplicat, mecanografiats a doble espai per una sola cara i remesos abans del 15 de juny de 2022 a la següent adreça: XXX Certamen de Poesia Jove Miguel Hernández, Plaza d’Espanya, núm. 3, 03159 Daya Nueva (Alacant). No seran admeses les obres rebudes després del 25 de juny.

Per part seua, en el LIII Certamen Literari Daya Nueva poden participar poetes sense límit d’edat amb treballs en castellà que tinguen una extensió mínima de 30 versos i una màxima de 100, al qual poden concórrer amb un màxim de tres obres per autor. Els treballs no han de portar signatura i es regeixen mitjançant la modalitat de plica, que contindran les dades personals, curriculars i de contacte de l’autor. El Primer Premi consisteix en una Flor Natural, Placa i 1.200 euros de dotació econòmica, i l’Accèssit, en Placa i 600 euros. Els originals han d’enviar-se per triplicat, mecanografiats a doble espai per una sola cara i remesos abans del 15 de juny de 2022 a la següent adreça: LIII Certamen Literari Daya Nueva, Plaza d’Espanya, núm. 3, 03159 Daya Nueva (Alacant). No seran admeses les obres rebudes després del 25 de juny.

En tots dos casos, la fallada serà feta públic el 3 de juliol de 2022 i comunicat a la persona guanyadora. És obligatòria l’assistència dels guanyadors a l’acte de lliurament dels Premis. Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors o per persones degudament autoritzades abans del 30 d’octubre de 2022.