La Regidoria de Cultura ha convocat la 35 edició del Concurs de Narrativa ‘Ciutat d’Elda’ que té com a objecte promocionar a nous autors, locals o forans, que realitzen les seues obres en llengua castellana. Les obres han de ser originals i inèdites, amb tema lliure i que no supere els huit folis. El termini de presentació dels contes finalitza el 4 de novembre.

Rosa Vidal, regidora de Cultura, ha explicat que “tenim molt clar que aquest certamen, que ja compleix 35 edicions, és molt important per a la difusió de la cultura, i en concret de la narrativa, tant a la nostra ciutat com fora d’ella. En aquests moments cal apostar per la narrativa com un mitjà de superació, distracció i font de desenvolupament de les persones”.

El concurs compta amb una assignació pressupostària de 1.500 euros, dels quals 1.000 euros es destinen al premi a l’obra que resulte guanyadora i els 500 euros restants a un accèssit. El jurat pot declarar desert tant el premi absolut com l’accèssit.

Podran optar al Concurs de Contes “Ciutat d’Elda” totes les persones que ho desitgen, enviant les seues obres en sobre tancat, a la Biblioteca Municipal “Alberto Navarro”, carrer Pare Manjón, núm. 18, 03600 ELDA (Alacant). A més, els treballs aniran signats amb un pseudònim, el qual es reproduirà també en l’exterior d’un sobre tancat, on constaran les dades personals de l’autor o autors: nom, cognoms, número de DNI o passaport, adreça, telèfon i correu electrònic.