La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la convocatòria d’un concurs obert al qual poden optar empreses interessades a organitzar la Fira del Llibre d’Alacant 2022, que compta amb un pressupost base de licitació de 34.485 euros, IVA inclòs. Com a novetat, l’entitat que organitze aquesta trobada cultural haurà de comptar en la programació amb un 40% d’escriptors naturals o domiciliats a Alacant i província, segons ha avançat el regidor de Cultura, Antonio Manresa.

La regidoria de Cultura ha elevat a la Junta de Govern la proposta que ha de plasmar-se en la celebració de l’edició número 52 de la Fira del Llibre d’Alacant, programada per al mes de maig, encara que no disposa encara de dates definides. El lloc seria la Plaça Sèneca.

Manresa ha manifestat que, per a garantir la presència d’escriptors naturals o domiciliats en el municipi i província d’Alacant, les clàusules del concurs obligaran a l’entitat organitzadora al fet que tinga, com a mínim, un 30% d’autors que protagonitzen les presentacions de llibres siguen de la ciutat i un 10%, estiguen encapçalades per escriptors de la província.

Programació, gestió i dinamització

L’Ajuntament convocarà el concurs que té per objecte “la programació, gestió, execució, coordinació i dinamització de la Fira del Llibre de 2022, a través de presentacions de llibres, conferències, actuacions, activitats infantils, visites escolars i temás anàlegs”, segons el plec de clàusules.

La Fira s’organitzarà -segons les bases- per a ser presencial, amb activitats també en línia. Si la situació sanitària s’agreujara, el contractista hauria de canalitzar totes les activitats íntegrament en línia, s’apunta en aquest escrit.

El plec de condicionants tècniques de la convocatòria especifica que el contractista que guanye el procediment obert “haurà de presentar, almenys amb un mes d’antelació” a la fira, el programa complet dels actes que es desenvoluparan durant l’esdeveniment, aprovat per la regidoria de Cultura.

Activitats obligades

El programa comptarà amb almenys deu presentacions de llibres d’autors o autores de reconegut prestigi, no presentats en les dues edicions de la Fira anteriors. I del total d’autors o autores, un 30% hauran d’haver nascut o ser residents en el municipi d’Alacant; un 10% hauran d’haver nascut o ser residents a la província d’Alacant; i un 60% serà de la resta d’Espanya, de reconegut prestigi i conegut pel gran públic; tots hauran de tindre llibres editats o autoeditats, segons recullen les condicions específiques del concurs.

El programa haurà d’incloure, així mateix, un mínim de dues conferències o diàlegs d’escriptors de reconegut prestigi o persones de renom vinculades al món del llibre i la literatura; un mínim de dues activitats infantils diàries (contacontes, tallers…) que incentiven l’interés per la lectura i la cultura en general, i visites escolars tots els dies lectius que dure la fira, segons apunta el document.

Temàtica, a l’elecció de Cultura

La regidoria de Cultura triarà la temàtica de la fira, sobre la base de les propostes que se li presenten. El departament dirigit per Manresa també tindrà l’última paraula quant a l’elecció del cartell, creativitat, dissenye gràfic i imatge de la trobada.

L’empresa organitzadora haurà de coordinar-se amb llibreries i institucions participants per a acollir en el programa general les activitats que aquestes proposen.