Cultura de la Generalitat, a través del Institut Valencià de Cultura, col·labora en la primera edició del Festival d’Animació d’Alcoi, Animalcoi, que es va celebrar de l’11 al 14 de novembre a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (EASD), l’IVAM-CADA, la Fundació Mútua Llevant i el Centre Cervantes Joven.

La celebració de la primera edició del festival Animalcoi s’emmarca dins de l’agenda d’activitats d’Alcoi capital cultural valenciana 2021, organitzades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Animalcoi està organitzat per l’Ajuntament d’Alcoi i l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (EASD).

El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, ha assenyalat que “la celebració de la primera edició de Animalcoi és una bona notícia per a l’animació valenciana, una indústria cultural en expansió i amb un prestigi nacional i internacional consolidat. Les animadores i els animadors valencians tenen ara l’oportunitat de donar a conéixer les seues obres a la ciutat d’Alcoi i d’explicar les seues experiències professionals al públic del festival”.

Moreno també ha assenyalat que “el IVC col·labora en aquest nou festival dins dels actes d’Alcoi capital cultural valenciana 2021, però amb la voluntat de contribuir a donar continuïtat a un esdeveniment cinematogràfic que no sols té caràcter cultural, sinó també formatiu, ja que moltes de les activitats que acull tenen com a destinatari principal a l’alumnat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi”.

Una primera edició presencial

La primera edició de Animalcoi hauria d’haver-se celebrat l’any 2020. Per causa de la pandèmia, no obstant això, aquesta primera edició es va convertir en unes jornades en línia en les quals es van poder visualitzar un centenar d’obres de les més de 900 que es van presentar. Aquests treballs van poder optar als premis Animalcoi en les seues tres categories, a més del premi del públic.

De l’11 al 14 de novembre de 2021, el festival va celebrar, per fi, la primera edició presencial amb un extens programa de projeccions, conferències, tallers i activitats paral·leles, que ja es va posar en marxa en els dies previs a la inauguració. Del 8 a l’11 de novembre, Animalcoi va organitzar projeccions de pel·lícules d’animació per a grups escolars.

Dues exposicions d’animació

Del 29 d’octubre al 15 de novembre, l’IVAM CADA acull l’exposició ‘L’animació valenciana’, en la qual s’exhibeixen vídeos, originals i treballs en ‘stop motion’ de prestigiosos animadors valencians com Pablo Llorens, Teresa Pérez o l’estudi Pangur Animation, així com les creacions dels alumnes i creadors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi en els últims anys. L’animador alcoià Pablo Llorens és, a més, el creador d’Aitana, la mascota del festival.

Des del 4 fins al 27 de novembre, la Fundació Mútua Llevant acull l’exposició ‘Esfinx urbana. Una ciutat animada’, que relata tot el procés creatiu del curtmetratge ‘Esfinx urbana’ (2020), dirigit per l’animadora alacantina María Lorenzo. El curt documenta creativament la presència de l’art de carrer en els diferents barris de València.

Curts valencians d’animació

La primera edició de Animalcoi està centrada en el treball dels principals creadors i creadores de l’animació valenciana actual. Per això, el festival ha fet una selecció de 10 curts d’animació que han sigut presents en diverses edicions del catàleg de ‘Curts Comunitat Valenciana’, amb el qual el Institut Valencià de Cultura promou el curtmetratge valencià en festivals de cinema nacionals i internacionals.

Els curtmetratges projectats pel festival són ‘Els ànecs’ (2021), d’Ángela Arregui; ‘Procés de selecció’ (2021), de Carla Delgado; ‘Rutina: la prohibició’ (2020), de Sam Orti; ‘On estaves tu?’ (2020), de María Trénor; ‘Patchwork’ (2018), de María Manero; ‘Dry fly’ (2018), de Rut Juan; ‘Dent de lleó’ (2016), de Jorge Bellver; ‘The right way’ (2015), d’Emilio Yebra; ‘Bottle battle’ (2016), de María Pulido i ‘Via Tango’ (2012), d’Adriana Navarro.

‘Esfinx urbana’ (2020), de María Lorenzo, també forma part d’aquest catàleg de promoció internacional del curtmetratge valencià.

Homenatge a Calpurnio

En aquesta edició, Animalcoi ret homenatge a Calpurnio (Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón), dibuixant de còmics i figura fonamental de l’animació valenciana, nascut a Saragossa l’any 1959.

L’obra més coneguda de Calpurnio és el còmic ‘El bo de Cuttlas’, del qual es va fer la sèrie animada ‘Cutlass’ (1992-1994). El festival projecta quatre capítols de la sèrie en dues sessions, amb dos capítols per sessió, a més del curtmetratge ‘El bo de Cuttlas’ (1992). La primera sessió anirà acompanyada d’una trobada del públic amb Calpurnio. Tots aquests treballs d’animació han sigut digitalitzats per l’Arxiu de la Filmoteca del IVC i l’arxiu d’À Punt.

En la llista de convidats a participar en les projeccions, els tallers i les conferències de Animalcoi figuren professionals valencians de l’animació, el videojoc i altres sectors de l’audiovisual, com María Lorenzo, Nathalie Martínez, Alex Rey, Teresa Pérez, Arturo Mora, Ramón Nafría, Pablo Llorens, Vicente Mallols, Bea Herraiz, Eli Rodríguez, Juan de la Creu, Rebeca Pérez, Vicente Seva, Sara Álvarez, Rocío Benavent, Gallego Bros, José Prats, Alicia Cánovas, Álvaro Robles, Remi Hueso, Jesús Martínez i Abraham López.

A part de la participació dels professionals, va haver-hi espai també per als alumnes de l’Escola de Disseny i Superior d’Alcoi (EASD), dels graus d’Indumentària i Animació, que mostraran les seues creacions en ‘stop motion’ i animació tradicional.

Més informació: http://www.animalcoi.com/

Cultura de la Generalitat, a través del Institut Valencià de Cultura, colabora en la primera edición del Festival d’Animació d’Alcoi, Animalcoi, que se celebró del 11 al 14 de noviembre en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD), el IVAM-CADA, la Fundación Mutua Levante y el Centro Cervantes Joven.

La celebración de la primera edición del festival Animalcoi se enmarca dentro de la agenda de actividades de Alcoy capital cultural valenciana 2021, organizadas por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Animalcoi está organizado por el Ayuntamiento de Alcoy y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD).

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, ha señalado que la celebración de la primera edición de Animalcoi es una buena noticia para la animación valenciana, una industria cultural en expansión y con un prestigio nacional e internacional consolidado. Las animadoras y los animadores valencianos tienen ahora la oportunidad de dar a conocer sus obras en la ciudad de Alcoy y de explicar sus experiencias profesionales al público del festival.

Moreno también ha señalado que “el IVC colabora en este nuevo festival dentro de los actos de Alcoy capital cultural valenciana 2021, pero con la voluntad de contribuir a dar continuidad a un acontecimiento cinematográfico que no solo tiene carácter cultural, sino también formativo, ya que muchas de las actividades que acoge tienen como destinatario principal al alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy.

Una primera edición presencial

La primera edición de Animalcoi debería haberse celebrado el año 2020. Por causa de la pandemia, sin embargo, esta primera edición se convirtió en unas jornadas en línea en las que se pudieron visualizar un centenar de obras de las más de 900 que se presentaron. Estos trabajos pudieron optar a los premios Animalcoi en sus tres categorías, además del premio del público.

Del 11 al 14 de noviembre de 2021, el festival celebró, por fin, la primera edición presencial con un extenso programa de proyecciones, conferencias, talleres y actividades paralelas, que ya se puso en marcha en los días previos a la inauguración. Del 8 al 11 de noviembre, Animalcoi organizó proyecciones de películas de animación para grupos escolares.

Dos exposiciones de animación

Del 29 de octubre al 15 de noviembre, el IVAM CADA acoge la exposición ‘La animación valenciana’, en la que se exhiben vídeos, originales y trabajos en ‘stop motion’ de prestigiosos animadores valencianos como Pablo Llorens, Teresa Pérez o el estudio Pangur Animation, así como las creaciones de los alumnos y creadores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy en los últimos años. El animador alcoyano Pablo Llorens es, además, el creador de Aitana, la mascota del festival.

Desde el 4 hasta el 27 de noviembre, la Fundación Mutua Levante acoge la exposición ‘Esfinge urbana. Una ciudad animada’, que relata todo el proceso creativo del cortometraje ‘Esfinge urbana’ (2020), dirigido por la animadora alicantina María Lorenzo. El corto documenta creativamente la presencia del arte de calle en los diferentes barrios de Valencia.

Cortos valencianos de animación

La primera edición de Animalcoi está centrada en el trabajo de los principales creadores y creadoras de la animación valenciana actual. Por ello, el festival ha hecho una selección de 10 cortos de animación que han estado presentes en varias ediciones del catálogo de ‘Cortos Comunitat Valenciana’, con el que el Institut Valencià de Cultura promueve el cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales.

Los cortometrajes proyectados por el festival son ‘Los patos’ (2021), de Ángela Arregui; ‘Proceso de selección’ (2021), de Carla Delgado; ‘Rutina: la prohibición’ (2020), de Sam Orti; ‘¿Dónde estabas tú?’ (2020), de María Trénor; ‘Patchwork’ (2018), de María Manero; ‘Dry fly’ (2018), de Rut Juan; ‘Dent de lleó’ (2016), de Jorge Bellver; ‘The right way’ (2015), de Emilio Yebra; ‘Bottle battle’ (2016), de María Pulido y ‘Vía Tango’ (2012), de Adriana Navarro.

‘Esfinge urbana’ (2020), de María Lorenzo, también forma parte de este catálogo de promoción internacional del cortometraje valenciano.

Homenaje a Calpurnio

En esta edición, Animalcoi rinde homenaje a Calpurnio (Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón), dibujante de cómics y figura fundamental de la animación valenciana, nacido en Zaragoza el año 1959.

La obra más conocida de Calpurnio es el cómic ‘El bueno de Cuttlas’, del que se hizo la serie animada ‘Cutlass’ (1992-1994). El festival proyecta cuatro capítulos de la serie en dos sesiones, con dos capítulos por sesión, además del cortometraje ‘El bueno de Cuttlas’ (1992). La primera sesión irá acompañada de un encuentro del público con Calpurnio. Todos estos trabajos de animación han sido digitalizados por el Archivo de la Filmoteca del IVC y el archivo de À Punt.

En la lista de invitados a participar en las proyecciones, los talleres y las conferencias de Animalcoi figuran profesionales valencianos de la animación, el videojuego y otros sectores del audiovisual, como María Lorenzo, Nathalie Martínez, Alex Rey, Teresa Pérez, Arturo Mora, Ramón Nafría, Pablo Llorens, Vicente Mallols, Bea Herraiz, Eli Rodríguez, Juan de la Cruz, Rebeca Pérez, Vicente Seva, Sara Álvarez, Rocío Benavent, Gallego Bros, José Prats, Alicia Cánovas, Álvaro Robles, Remi Hueso, Jesús Martínez y Abraham López.

Aparte de la participación de los profesionales, hubo espacio también para los alumnos de la Escuela de Diseño y Superior de Alcoy (EASD), de los grados de Indumentaria y Animación, que mostrarán sus creaciones en ‘stop motion’ y animación tradicional.

Más información: http://www.animalcoi.com/