La regidoria de Cultura ha obert el termini de preinscripció del taller municipal de teatre que dirigeix l’actriu Begoña Tenés, i que estarà format per dos grups, un d’iniciació i un altre avançat.

L’activitat, que es va iniciar l’any passat, és un taller pràctic i formatiu de tècniques teatrals, s’impartirà en el Centre Cultural “Espai Blanc”, situat al carrer Gabriel Payá, 12 de Petrer, durant el curs acadèmic 2019-2020, en les següents dates i horaris:

Iniciació: Dilluns i dimecres, de 20.00 a 21.30 hores.

Avançat: Dimarts i dijous, de 20.00 a 21.30 hores.

La preinscripció es pot realitzar fins al dia 13 d’aquest aquest mes de setembre, emplenant la fitxa d’inscripció que haurà d’entregar-se personalment en l’Oficina de Cultura, situada en el Centre Cultural “Espai Blanc” (C/ Luis Chorro, 7 de Petrer), de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores.

En els tallers municipals podran inscriure’s les persones majors de 16 anys, tenint prioritat per a la seua admissió les persones empadronades a Petrer.

El 16 de setembre es publicarà la llista provisional d’admesos, procedint-se a un sorteig públic, si fóra necessari, per a establir l’ordre de preeminència en l’admissió, així com una llista d’espera per a cobrir possibles baixes durant el curs.

Una vegada publicada la llista d’admesos, els interessats disposaran d’un termini per a la presentació, en l’Oficina de Cultura, del justificant de pagament de la taxa d’inscripció en els tallers.