La Junta de Govern municipal ha adjudicat el contracte per a organitzar i gestionar la Fira del Llibre a la mercantil Makyre Eventos C2T, S.L. amb un pressupost de 29.499 euros. La proposta d’acord elevada a la Junta de Govern per la Regidoria de Cultura recull que la proposició d’aquesta societat és la més avantatjosa econòmicament d’entre les que han concorregut al procediment obert per l’Ajuntament per a encarregar la realització d’aquesta iniciativa cultural.

Quatre empreses van elevar propostes a l’Ajuntament dins del concurs obert per a contractar el “servei de programació, gestió, execució, coordinació i dinamització de la Fira del Llibre 2021”.

La Mesa de Contractació ha determinat que l’oferta de Makire Esdeveniments era la més avantatjosa per a l’Ajuntament econòmicament. Aquesta proposta incloïa com a millores “8 presentacions de llibre d’autors de reconegut prestigi nacional o conferència, a més de les recollides en el plec” i “7 activitats complementàries de música, teatre, titelles o tallers, a part de les contemplades en el plec”.

El regidor de Cultura, Antonio Manresa, ha informat que en els pròxims dies haurà de reunir-se amb tècnics del seu departament i representants de l’empresa per a ajustar alguns extrems de la fira, encara en l’aire, com les dates concretes de celebració, que hauria de ser “abans del mes de juny”. L’espai que acolliria aquesta trobada cultural serà en línia, contemplant la possibilitat de desenvolupar alguns actes presencials en l’edifici Sèneca, en funció de l’evolució de la pandèmia per COVID, segons l’edil.