Les peces exposades al Museu dels Joguets de Dénia són vitals per a la coneixença de la història centenària del joguet a Dénia i per a rememorar com es jugava antany. Aquests joguets, les fàbriques, el treball, els bàtecs de la indústria joguetera són art i part de la memòria dels nostres majors. El Museu dels Joguets vol rememorar aquells temps de soroll de motors, rum-rum de corretges, d’odor a pintura i a fusta nova, i de tràfec de càrregues als molls del port i de les estacions de tren i dels camions que transportaven l’art, el disseny i el benfer de Dénia a les ciutats i als mercats propers i llunyans.

Per  això ha dissenyat tres jornades d’activitats, els dies 8, 11 i 12 de desembre, en les quals, a través d’un itinerari urbà amb guia expert i una visita al Museu dels Joguets, s’acostarà al públic al món de la indústria joguetera de la ciutat.

La programació és la següent:

Dimecres, 8 desembre

10.45 h.

ACCIÓ DE GRÀCIES

La donació de l’Associació d’Amics del Joguet de Dénia

Presentació i reconeixement

Lloc: Museu dels Joguets de Dénia

11 h i 17 h.

UN PASSEIG PER LES FÀBRIQUES DE JOGUETS DE DÉNIA

Visita amb guia expert

Punt de trobada: Museu dels Joguets de Dénia

Dissabte 11 desembre

11 h i 17 h.

UN PASSEIG PER LES FÀBRIQUES DE JOGUETS DE DÉNIA

Visita amb guia expert

Punt de trobada: Museu dels Joguets de Dénia

Diumenge 12 desembre

11 h.

UN PASSEIG PER LES FÀBRIQUES DE JOGUETS DE DÉNIA

Visita amb guia expert

Punt de trobada: Museu dels Joguets de Dénia

Les activitats, per raons de la Covid-19, tindran un màxim de 35 participants, que seran llistats per ordre de data d’inscripció prèvia, imprescindible per a participar-hi. Les inscripcions s’han de fer al Museu Etnològic de Dénia, telèfon 96.642.02.60, de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.