A proposta de Compromis, el ple de l’Ajuntament del Campello va aprovar per unanimitat dijous passat “reactivar i actualitzar” el Consell Municipal de Cultura, un òrgan creat l’any 1993, constituït en 1996 i actualitzat en 2012, sense que des d’aqueixa data s’haja reunit. Tots els grups polítics van estar d’acord que l’accés a la cultura “és una necessitat i un dret de primer ordre en la societat contemporània” (com resa la moció de la regidora Adriana Paredes), i que les administracions públiques han de potenciar quant estiga al seu abast perquè aqueix dret es desenvolupe en tota la seua plenitud.

I el Consell Municipal de Cultura pot ser una eina idònia per a això. Amb caràcter consultiu, en ell tindran cabuda representants dels col·lectius culturals del municipi, els qui analitzaran la realitat cultural i patrimonial del Campello, establint línies de treball per a reforçar i dignificar l’activitat.

Correspondrà a aqueix òrgan traslladar propostes “objectives, raonables i sostenibles” per a aconseguir l’enfortiment del teixit cultural del poble, així com la seua projecció a l’exterior.

Per a això, el reglament determina funcions, òrgans, competències i representants, als qui els correspondrà la creació d’un Pla Municipal d’Acció Cultural, que avaluarà les necessitats del municipi en matèria cultural, equipaments i programes a mitjà i llarg termini.