La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina ha realitzat una inversió al Centre Cultural el Teular de més de 80.000 € per tal de millorar diferents equipaments. En aquest sentit, s’han instal·lat dos columnes d’altaveus ‘Line Array’ als laterals del mateix escenari, que renova el sistema existent anteriorment. El sistema de sota s’ha completat amb la instal·lació d’un processador digital i motors que permetran licitar i baixar els altaveus per tal de realitzar els tasques de manteniment amb seguretat. Aquesta dotació comporta una millora notable quant a la qualitat sonora i a la percepció del sota per als espectadors.
El regidor de Cultura, Ivan Jover, indica que durant aquest últim mes, a banda de la instal·lació de l’equip de sota, s’ha realitzat un intervenció per a adequar l’espai de vora 100 metres quadrats que hi ha tot just davall de l’escenari amb la intenció d’aprofitar-el. En concret, s’ha construït una escala amb porta d’accés hidràulica, s’han instal·lat diferents punts de llum i s’ha realitzat l’obra per a col·locar, en un futur, un elevador. La idea és aprofitar aquest espai preferentment per a emmagatzemar l’equipament escènic que s’usa en els diverses actuacions.
Finalment, s’ha dotat també l’escenari d’un nou projector de 10.000 lumens que permetrà realitzar retroprojeccions sobre el fons d’escenari i s’han adquirit 4 nous focus led i suports per a la instal·lació als bastidors de l’escenari, de manera que s’amplien així els possibilitats d’il·luminació dels diferents espectacles.
Totes aquestes inversions han estat possibles gràcies al romanent positiu de l’ajuntament de Cocentaina i a la inquietud del govern per millorar i conservar els instal·lacions existents.