La Regidoria de Cultura de l’Excm. Ajuntament del Pinós, a fi de contribuir a la promoció i desenvolupament de la poesia, ha organitzat un any més el Certamen de Poesia “Maxi Banegas”, que aconsegueix en el 2022 la seua XXV edició.

Els poemes enviats hauran de ser originals i inèdits, no haver sigut guardonats en un altre Certamen i podran estar redactats tant en llengua castellana com en llengua valenciana.

La temàtica, el metre i la rima seran de lliure elecció dels autors amb una extensió mínima per treball presentat de 30 versos i màxima de 90, ja siga un únic poema o bé un conjunt d’ells. Només es podrà presentar una obra per autor.

Els treballs es remetran a la següent adreça:

Centre Cultural “El Pinós”

XXV Certamen Nacional de Poesia “Maxi Banegas”

C/ Passeig de la Constitució, 66

03650 el Pinós (Alacant).

S’establiran 2 únics premis en la categoria general:

• Primer Premi de 1.100 euros i placa acreditativa.

• Segon Premi de 500 euros i placa acreditativa.

En la categoria “Categoria Local especial Joves”, s’estableixen 2 premis per valor de 100 euros i Placa Acreditativa i la possibilitat, si així ho desitja l’autor, de llegir la seua obra premiada el dia de l’acte de lliurament dels poemes guanyadors.

Cada participant podrà rebre un únic premi. El jurat designat a aquest efecte es reserva el dret de declarar deserts tots els premis o algun d’ells, si considerara que cap o algun dels treballs presentats no posseeixen la qualitat suficient.

Els poemes premiats quedaran en propietat de la Regidoria de Cultura de l’Excel·lentíssim Ajuntament del Pinós i podran ser publicats en qualsevol mitjà i/o en recopilacions posteriors, sense que per això perceben els autors cap dret.