Un total de 14 projectes s’han presentat en el concurs convocat per l’Ajuntament d’Alacant a fi de dedicar un monument commemoratiu a les víctimes del municipi durant la pandèmia per la COVID.

A la una de la vesprada del divendres es va tancar el termini d’admissió de propostes artístiques, que ha estat obert des del passat 9 de setembre. A aqueixa hora, el secretari del jurat va anunciar que els 14 projectes havien sigut admesos.

Des de l’organització del concurs han destacat l’èxit de la crida llançada des de l’Ajuntament d’Alacant amb la finalitat d’erigir una escultura memorial en homenatge a les víctimes mortals durant la crisi sanitària.

La convocatòria del concurs, que comporta un premi de 100.000 euros, ha tingut repercussió en tota Espanya, ja que s’han rebut projectes des de diversos punts del país.

Des de la secretaria del jurat han puntualitzat que, dels 14 projectes, 10 maquetes han sigut presentades de manera presencial. Les altres quatre han arribat contingudes en altres tants “memòria USB” o llapis digital.

La setmana vinent està previst que es reunisca el Jurat per a examinar la documentació i començar a valorar els continguts i les característiques artístiques i creatives dels projectes.

El jurat que es pronunciarà per a triar l’obra guanyadora estarà conformat per 10 membres. Presidit per l’alcalde, Luis Barcala, el formaran membres de tots els partits amb representació municipal, més un arquitecte, un professor de l’Escola d’Art EASDA i un altre de Belles arts de la UMH. Tots ells comptaran amb veu i vot.

El president podrà cridar, a més, als assessors que estimen apropiats per a completar l’anàlisi dels projectes, encara que aquests no tindran vot.

Tots els grups polítics presents en el ple de l’Ajuntament d’Alacant – PP, Ciutadans, PSOE, Vox, Unides Podem i Compromís – van subscriure una Declaració Institucional l’any passat amb la qual van recolzar que la ciutat dedicara una escultura a les víctimes de la COVID i recordara el comportament exemplar dels veïns durant els dies crítics de la pandèmia.

El premi establit pel concurs és de 100.000 euros. Les bases del mateix especifiquen que aquesta quantitat s’entregarà al guanyador en dues fases. Un 30% a la signatura del contracte i el 70% restant, en el moment de la finalització i posada de l’obra a la disposició de la Corporació.

Un total de 14 proyectos se han presentado en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante con el objeto de dedicar un monumento conmemorativo a las víctimas del municipio durante la pandemia por la COVID.

A la una de la tarde del viernes se cerró el plazo de admisión de propuestas artísticas, que ha estado abierto desde el pasado 9 de septiembre. A esa hora, el secretario del jurado anunció que los 14 proyectos habían sido admitidos.

Desde la organización del concurso han destacado el éxito del llamamiento lanzado desde el Ayuntamiento de Alicante con el fin de erigir una escultura memorial en homenaje a las víctimas mortales durante la crisis sanitaria.

La convocatoria del concurso, que conlleva un premio de 100.000 euros, ha tenido repercusión en toda España, ya que se han recibido proyectos desde diversos puntos del país.

Desde la secretaría del jurado han puntualizado que, de los 14 proyectos, 10 maquetas han sido presentadas de forma presencial. Las otras cuatro han llegado contenidas en otros tantos “pen drive” o lápiz digital.

La próxima semana está previsto que se reúna el Jurado para examinar la documentación y empezar a valorar los contenidos y las características artísticas y creativas de los proyectos.

El jurado que se pronunciará para escoger la obra ganadora estará conformado por 10 miembros. Presidido por el alcalde, Luis Barcala, lo formarán miembros de todos los partidos con representación municipal, más un arquitecto, un profesor de la Escuela de Arte EASDA y otro de Bellas Artes de la UMH. Todos ellos contarán con voz y voto.

El presidente podrá llamar, además, a los asesores que estimen apropiados para completar el análisis de los proyectos, aunque éstos no tendrán voto.

Todos los grupos políticos presentes en el pleno del Ayuntamiento de Alicante – PP, Ciudadanos, PSOE, Vox, Unidas Podemos y Compromís – suscribieron una Declaración Institucional el pasado año con la que respaldaron que la ciudad dedicara una escultura a las víctimas de la COVID y recordara el comportamiento ejemplar de los vecinos durante los días críticos de la pandemia.

El premio establecido por el concurso es de 100.000 euros. Las bases del mismo especifican que esta cantidad se entregará al ganador en dos fases. Un 30 % a la firma del contrato y el 70 % restante, en el momento de la finalización y puesta de la obra a disposición de la Corporación.