El festival de música antiga i barroca Musicaloxa de Callosa d’en Sarrià ha sigut inclòs pel seu interés social i cultural en el catàleg del recentment constituït Consell Assessor del Mecenatge.

Així, aquest esdeveniment podrà rebre aportacions econòmiques privades regulades per la Llei valenciana del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. Una llei que impulsa i fomenta el mecenatge de caràcter privat, activitat voluntària i filantròpica que es configura com un motor de participació i de responsabilitat social que afavoreix la llibertat i la diversitat cultural i que contribueix al foment de la creativitat, al creixement econòmic i a l’enriquiment del capital cultural de la societat.

A través d’aquesta declaració, qualsevol persona podrà fer una aportació econòmica per a poder realitzar l’esdeveniment de la mateixa manera que es fa en les plataformes de micromecenatge. Així mateix, els mecenes que realitzen les seues aportacions a Musicaloxa es podran desgravar fins a un 25% de la seua aportació en la declaració de la renda, sempre que aquesta quantitat no supere el 30% base liquidable dels ingressos anuals.

El Consell Assessor del Mecenatge té com a objectiu efectuar les propostes de declaració d’interés social dels projectes o activitats culturals, científics i esportius no professionals a instàncies de les persones o les entitats beneficiàries; examinar les activitats o els projectes considerats d’interés social sense necessitat de declaració expressa; proposar la declaració d’esdeveniments d’especial rellevància, i garantir el control sobre la transparència i la publicitat de les actuacions de mecenatge.

En aquest sentit, Musicaloxa té engloba tres apartats. El primer d’ells és la formació, ja que alumnes de tot el país vénen a Callosa d’en Sarrià a rebre formació en diferents instruments de música antiga i barroca a càrrec de prestigiosos professors. El segon apartat correspon als concerts nocturns, que es desenvolupen tant a l’aire lliure com en instal·lacions tancades al llarg d’una setmana al poble. Finalment, l’esdeveniment inclou el Cicle d’Orgue, en el qual alguns d’aqueixos concerts són sol d’orgue o acompanyats per alguna cantant soprano o per algun tenor. En aquest cicle el protagonista és l’orgue barroc de l’Església de Callosa d’en Sarrià, únic en el món, datat de l’any 1770. Hui dia conserva el 95% del seu material original. El festival de Musicaloxa es va crear al voltant de la figura d’aquest orgue. A Callosa d’en Sarrià s’han celebrat concerts d’orgue, acompanyat d’altres instruments molt diferents.

Per a més informació: http://www.mecenatge.gva.es/es/projectes-i-activitats-culturals-d-interes-social/-/asset_publisher/ajd9Tu6SyS0z/content/ayuntamiento-de-callosa-d%E2%80%99en-sarria-festival-de-musica-antigua-y-barroca-%E2%80%9Cmusicaloxa%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mecenatge.gva.es%2Fes%2Fprojectes-i-activitats-culturals-d-interes-social%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ajd9Tu6SyS0z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1