El Consell del Teatre Principal d’Alacant, presidit per l’Alcalde, Luis Barcala, juntament amb el regidor de Cultura, Antonio Manresa, per part de l’Ajuntament; la Sotssecretària de la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport, Eva Coscolla; el Director General de l´Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; la titular de la Unitat Territorial de l´Institut Valencià de Cultura Alicia Garijo i el Director Adjunt d´Arts Escèniques de l´Institut Valencià de Cultura, Roberto Garcia; en representació de la Generalitat Valenciana; Jaime Matas Vallverdú i Miguel Molins Nubiola, per part del Banc Sabadell, i la subdirectora del Teatre Principal, Mª Dolores Padilla (que acudeix amb veu però sense vot), s’ha reunit aquest matí, per a abordar les millores que necessita l’edifici, la liquidació del deute i la designació de la nova direcció del Teatre Principal.

Prèviament s’han reunit els membres de la Junta General, de la qual també formen part Antonio Peral (Partit Popular),Trinidad Amorós (PSOE), Xavi López (Unides Podem) i Mario Ortola (VOX).

Una vegada finalitzats totes dues trobades, l’alcalde Luis Barcala ha destacat, en primer lloc, que «la disposició de fons després de l’entrada de la Generalitat, queda únicament a costa del tràmit de la intervenció municipal, per a dotar de les quantitats necessàries per a eixugar el dèficit estructural de 980.000 euros que té el Principal i, principalment, per a les obres imprescindibles de rehabilitació». En aqueix sentit «s’ha acordat com procedir a la redacció i licitació del projecte amb un pla director executat per un arquitecte superior».

Una altra de les qüestions abordades en el consell ha sigut la selecció i nomenament de la nova direcció del Teatre Principal. L’Alcalde ha afirmat en aqueix sentit que «en la reunió s’han posat sobre la taula diferents opcions i models, i el primer que hem defensat com a Ajuntament era que fórem nosaltres els qui lideràrem la selecció i designació del nou director. Això no és incompatible amb la proposta de realitzar un concurs obert».

«Ciutadans -ha precisat l’alcalde- ha realitze una proposta concreta, i anem al llarg d’un termini, que anirà de finals de setembre a la fi de novembre, a rebre altres candidatures amb uns perfils molt clars; volem persones amb una titulació adequada per a gestionar el Teatre Principal, i la gestió del teatre -ha ressenyat- implica dues qüestions ben diferenciades, la part artística i l’altra és l’administrativa i econòmica».

Barcala ha afegit sobre aquest tema que les persones aspirants han de tindre «un perfil molt concret, han de tindre una vinculació molt directa amb l’àmbit de la cultura i les arts escèniques, han de conéixer el que és en particular la cultura alacantina, i finalment han de presentar una memòria amb un projecte de gestió». «Una vegada rebudes totes les propostes, seran els tres membres del Consell del Teatre Principal, amb el suport tècnic que siga necessari, els qui adoptaran la decisió final».

A preguntes dels mitjans de comunicació, l’alcalde ha explicat que «nosaltres volem que el procés siga el més obert possible i això implica que hi haja particulars que es presenten o formacions o col·lectius de l’àmbit cultural». «Ho estem fent amb la major amplitud per a poder valorar candidats «.

Sobre el plantejament del regidor de Cultura perquè Juan Luis Iborra siga el director del Teatre Principal, l’alcalde ha explicat que el candidat que ha posat sobre la taula Ciutadans «ens sembla que té un perfil molt competent, que entra dins del que estem buscant, sense perjudici que puguen haver-hi altres opcions i altres aspirants que es presenten». Per a l’alcalde, «la proposta d’un partit polític o d’una de les tres parts, no és determinant», ja que el consell del Teatre Principal el formen Ajuntament, Generalitat i Banc Sabadell i ha d’haver-hi un acord de les tres parts per a designar al nou director. «Vull transmetre que l’esperit amb el qual s’aborda aquest procés és ser el més obert possible, i que al final tinguem els suficients candidats per a seleccionar al millor, que satisfaça els interessos de la cultura en general, dels alacantins en particular i finalment dels tres propietaris»