El Conservatori Professional de Xàbia ha iniciat el curs aquesta setmana i l’ha fet amb novetats. Una d’elles és el nou panell virtual adquirit per l’associació de mares i pares del centre, organització que des de  fa anys manté un gran esforç inversor per a possibilitar l’adopció de les noves tecnologies a les aules.

Amb aquesta incorporació, el Conservatori està en disposició d’impartir l’assignatura de llenguatge musical a través de la plataforma AulaVirtual fins a tercer curs dels Ensenyaments Elementals de Música. Aquesta plataforma ja s’havia utilitzat fins al moment en els dos primers cursos el curs passat “donant molt bons resultats d’aprenentatge i de motivació entre l’alumnat” asseguren des del equip docent.

El centre, que compta a més amb l’assignatura d’Informàtica Musical juntament amb diversos mitjans tecnològics com a projectors, equips d’àudio incorporats i equips d’enregistrament, mostra la seua inquietud per la dinamització i implicació  a les aules. També és clau la inquietud del professorat, en constant formació en diferents paràmetres com les noves tecnologies i metodologies d’ensenyament, la qual cosa redunda en la qualitat d’un centre que és peça clau en la formació d’aquells joves que troben en la música la seua eixida professional.

El Conservatori Professional de Xàbia compta amb al voltant de 200 alumnes i a més de la seua aposta per les noves tecnologies, és també pioner en altres aspectes. Entre ells, pel primer Conservatori de la zona a tindre l’especialitat de Cant (2016) o per la seua coordinació amb els diferents centres educatius de secundària i batxillerat del municipi per a facilitar la conciliació de l’horari del Conservatori juntament amb el de l’Institut, la qual cosa és un gran avantatge per als estudiants músics i millora la seua càrrega lectiva.