El Gran Fòrum Mundial d’Arts, Cultura, Creativitat i Tecnologia (GFACCT 2021), que es va celebrar a la ciutat colombiana de Medellín, ha donat suport a la creació de la Xarxa Iberoamericana d’Economia Creativa proposada per la Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals i Creatives (Universitat Miguel Hernández). El projecte impulsat per la Càtedra IARICC amb seu al campus d’Orihuela compta amb l’adhesió de més d’un centenar de membres de la societat civil i d’associacions i entitats pertanyents al món acadèmic, de la cultura, la innovació i el desenvolupament socioeconòmic de diferents països, així com amb el suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), organisme internacional de suport als 22 països que conformen la comunitat iberoamericana i a les Cimeres de Caps d’Estat i de Govern en la promoció dels àmbits de l’educació, la cohesió social i la cultura.

Enrique Vargas, coordinador de l’Espai Cultural Iberoamericà (SEGIB) ha introduït davant els congressistes la iniciativa de la Càtedra amb seu al campus d’Orihuela de la UMH. Va recordar que la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern d’Andorra, celebrada a l’abril d’enguany, en el seu programa d’acció ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible-Objectiu 2030’ fixa entre els seus Mandats: Implementar l’Estratègia Iberoamericana de Cultura i Desenvolupament Sostenible, eina fonamental de suport a les polítiques nacionals en matèria de cultura. Encomanar a la SEGIB mantindre i perfeccionar les accions de suport a les institucions nacionals per a l’òptim compliment del que s’estableix en el Pla Estratègic de Foment i Desenvolupament de les Indústries Culturals i Creatives Iberoamericanes, dirigit a impulsar la competitivitat i innovació de les MIPYMES i dels emprenedors culturals com a factors fonamentals per a la creació, producció, coproducció, accés i circulació de les expressions culturals en un mercat de continguts culturals propis i la seua internacionalització. Vargas va ressaltar que la creació de la Xarxa Iberoamericana d’Economia Creativa arriba en un moment oportú i en compliment dels mandats de la Cimera.

El codirector de la Càtedra IARICC, Juan José Sánchez Balaguer, ha sigut l’encarregat de presentar els objectius d’aquesta Xarxa que s’orientarà cap a la investigació, la formació, la difusió i l’emprenedoria en matèria d’Indústries Culturals i Creatives. Els objectius i activitats que durà a terme la Xarxa seran, entre altres, els següents: Posar en valor cap a la societat iberoamericana i expandir les ICC a través de la transferència de coneixement i intercanvi de bones pràctiques. Estudi de la situació actual i perspectives del sector en cadascun dels països. Desenvolupar projectes cooperatius que potencien l’impacte de l’àmbit de la Xarxa. Contribuir a la professionalització de les activitats culturals i creatives. Promoure la creació de Hubs creatius. Impulsar un clúster o xarxa d’unitats de producció-distribució cultural que fomente l’auge del mercat laboral a les ciutats iberoamericanes que desitgen sumar-se. Enfortir les organitzacions de base que integren aquesta Xarxa.

La iniciativa d’aquesta Xarxa Iberoamericana s’insereix en el marc d’aquest Any Internacional de l’Economia Creativa 2021 en el document de declaració de la qual l’ONU encoratja a tots els Estats membres, a les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i a altres organitzacions internacionals i regionals, així com a la societat civil, el sector privat, les organitzacions no governamentals, els cercles acadèmics i les persones, al fet que celebren l’Any Internacional de manera apropiada i de conformitat amb les prioritats nacionals, a fi de crear consciència, promoure la cooperació i l’establiment de xarxes, encoratjar l’intercanvi de millors pràctiques i experiències, augmentar la capacitat dels recursos humans, promoure un entorn propici a tots els nivells i fer front als problemes de l’Economia Creativa.