Les obres, restaurades pel departament de Conservació i Restauració d’Art Modern i Contemporani de IVCR+i a València, podran veure’s en el museu fins al 9 de gener
El Museu d’Art Contemporani presenta la restauració i investigació del conjunt de tres panells decoratius realitzats pel pintor Manuel Baeza per a l’antic pavelló del vestuari de la Platja del Postiguet d’Alacant.
En 1956 l’Ajuntament d’Alacant construeix uns pavellons de bany a la platja del Postiguet, i li encarrega a l’artista alacantí, ja reconegut nacionalment, Manuel Baeza (1911-1986), cinc panells pictòrics de grans dimensions dels quals només es conserven aquests tres.
Les obres van romandre exposades en el restaurant des de 1956 fins que es va procedir a la demolició d’aquestes construccions. Després d’això els panells van estar diverses dècades oblidats fins que la regidoria de Cultura els va guardar en els seus magatzems. Tenien deterioracions greus que afectaven a tots els seus estrats: suports disgregats i afeblits per l’alta humitat relativa a la qual havien estat exposats per la seua proximitat a la mar, i brutícies de diverses naturaleses, així com vernissos densos i oxidats que cobrien les capes de pintura.
Recentment van ser traslladats al departament de Conservació i Restauració d’Art Modern i Contemporani de IVCR+i a València. Després de ser investigats i analitzats es van restaurar, consolidant i estabilitzant els suports de fusta aglomerada, i eliminant cadascun dels estrats afegits que els cobrien. La neteja es va realitzar en tres fases consecutives diferenciades. Com a mesura de conservació de les obres es dissenye i va confeccionar un marc-caixa de fusta de til·ler, que sense cap sistema d’ancoratge al suport reforça tota l’estructura dels panells i els dona estabilitat.
Aquestes obres recuperades, que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutadania d’Alacant, tornen a la seua ciutat i podran visitar-se en el MACA fins al pròxim 9 de gener.