El MARQ posarà en marxa, un any més, el programa d’excavacions arqueològiques en huit enclavaments de la província. La campanya, que ha sigut aprovada per la Diputació d’Alacant, començarà el 28 de juny al Tossal de Manises i compta amb un pressupost de 130.000 euros per al desenvolupament de treballs de recerca. L’objectiu és contribuir a l’increment i preservació del ric patrimoni històric i cultural de la província.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha assenyalat que “per segon any consecutiu i seguint a les indicacions de les autoritats per la situació de pandèmia, el pla d’excavacions del MARQ té previst un protocol d’actuació per al desenvolupament de l’activitat arqueològica que consta, entre altres mesures, de la reducció del nombre de voluntaris per a complir els aforaments i distàncies i la disposició d’equips i eines d’ús individual”. La diputada ha destacat que, amb l’aplicació d’aquestes mesures, el passat exercici no es va produir cap incidència.

Per part seua, el director del MARQ, Manuel Olcina, ha detallat que el programa d’excavacions “forma part de l’activitat investigadora del museu que està orientada al desenvolupament de projectes capdavanters que permeten conéixer novetats importants per al coneixement de les antigues civilitzacions del nostre passat, des de la prehistòria fins a la Baixa Edat mitjana i tant en els jaciments terrestres com en subaquàtics”. Aquesta activitat es divulga posteriorment en els àmbits científics i a tota la societat mitjançant publicacions divulgatives, conferències o exposicions per a contribuir a l’enriquiment cultural.

A través del Pla d’Excavacions 2021, l’equip d’arqueòlegs del MARQ intervindrà en els emplaçaments de la Illeta dels Banyets al Campello, el Tossal de Manises a Alacant, sa Pobla d´Ifac a Calp, La Cova de L’Or a Beniarrés, la Cova del Randero de Pedreguer, els Vessants del Castell de Callosa de Segura, el Cabezo del Molino a Rojales i la carta arqueològica subaquàtica de les Marines a Teulada/Moraira i el Poble Nou de Benitatxell.

Illeta dels Banyets al Campello

Dirigida per Manuel Olcina, Rafael Pérez i Adoración Martínez, aquesta actuació començarà l’1 de juliol i es prolongarà durant cinc setmanes amb un número màxim de deu voluntaris i amb l’objectiu d’escometre els nivells inferiors de l’esplanada de les piletas, en el barri sud-oest de l’assentament púnic.

El Tossal de Manises a Alacant

L’actuació consistirà en l’excavació del camí d’accés a les ciutats antigues d’aquest enclavament, sota la direcció de Manuel Olcina, Eva Tendero, Antonio Guilabert i Rafael Pérez. Cinc voluntaris treballaran durant cinc setmanes, a partir del 28 de juny, per a finalitzar la intervenció centrada en les restes del proteichisma descobert en 2020, i en les fases constructives de la Domus de la Porta Oriental, procedint a la consolidació de les restes exhumades i a la seua preparació per a la museïtzació definitiva.

Pobla d’Ifac de Calp

Dins de la XVII campanya d’intervencions al Parc Natural del Penyal d’Ifac, l’1 de juliol començaran els treballs per a realitzar les analítiques i estudis amb vista a la redacció de la memòria científica dels quatre anys del Pla d’Investigació 2018-2021. A més, sota la supervisió de José Luis Menéndez, es mantindrà el seguiment de les tasques de consolidació d’emergència de les àrees arqeuológicas del jaciment amb vista a la seua preservació.

Cova de L’Or a Beniarrés

A mitjan agost començaran les tasques en aquest paratge del Comtat amb Consuelo Roca de Togores i Jorge Soler al capdavant. Durant dues setmanes, quatre voluntaris emprendran les labors d’excavació en una zona de la sala principal i en la clivella de l’àrea de l’entrada amb l’objectiu de documentar, amb metodologia més actual, els nivells d’utilització com a santuari neolític, així com corroborar la seua utilització com a lloc funerari, avaluant la cronologia dels enterraments.

Cova del Randero de Pedreguer

Els treballs en la Cova del Randero, també dirigits per Roca de Togores i Soler, estan encaminats a finalitzar l’excavació dels nivells neolítics en dues àrees de la sala interior per a documentar activitats d’ocupació i possibles usos funeraris, així com dels nivells paleolítics per a corroborar la utilització de l’interior de la cova com a hàbitat en moments propis del Magdalenià Superior. La campanya s’iniciarà el 30 d’agost amb cinc voluntaris i es prolongarà durant dues setmanes.

El Cabezo del Molino a Rojales

Aquesta intervenció començarà el 30 d’agost, amb entre tres i sis voluntaris dirigits al llarg de tres setmanes per Juan Antonio López Padilla i Mª Teresa Ximénez de Embún. L’equip té previst realitzar una activitat de camp amb continuïtat en les tasques iniciades en la campanya anterior, al mateix temps que es projecta l’obertura de nous sondejos i la retirada mecànica de terreres acumulades.

Vessants del Castell de Callosa de Segura

En aquest espai de la Vega Baixa, supervisat per López Padilla, es procedirà a la neteja de perfils i a la recollida de mostres per a estudi arqueométrico i es procedirà a reblir i emplenar zones obertes per a la preservació del jaciment. Les actuacions es duran a terme l’última setmana de setembre i comptaran amb la col·laboració de cinc voluntaris.

Carta arqueològica subaquàtica de les Marines

Rafael Azuar estarà al capdavant del projecte d’actualització de la carta arqueològica del patrimoni cultural subaquàtic de la zona de les Marines que comprén la costa de Teulada/Moraira i El Poble Nou de Benitatxell. Sis voluntaris duran a terme la prospecció durant quatre setmanes, entre setembre i octubre, per als treballs de documentació, inventari o dibuix i els seus posteriors informes.