La segona part del curs Itinerari Formatiu del Paisatge Cultural del Camp d’Alacant organitzat per la Fundació CV-MARQ s’impartirà aquest any en línia del 13 al 29 d’abril. Les jornades, dirigides per l’arqueòleg José Luis Menéndez i obertes a tots aquells interessats, comptaran amb la participació d’un ampli equip de col·laboradors i especialistes del Museu.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicat que “el programa pretén apreciar i destacar la importància d’aquest patrimoni únic a la nostra província i la seua capacitat per a convertir-se per si mateix en un valor turístic, cultural i social”.

Entre els objectius del curs, que compta amb el reconeixement oficial de la Conselleria d’Educació, destaquen situar i conéixer la riquesa cultural i històrica del Camp d’Alacant en el temps i en l’espai, eliminar els estereotips creant una imatge més fidel a la realitat històrica i cultural, conéixer l’estructura dels diferents elements patrimonials arqueològics, històrics, etnogràfics, socioculturals i tradicionals de la zona que conserven un patrimoni únic en el seu gènere amb més de 500 anys d’història.

El Camp d’Alacant atresora un patrimoni cultural i històric d’incalculable valor la salvaguarda del qual és imprescindible enfront de la intensa acció antròpica i urbanitzadora que existeix als voltants de la capital. Torres de l’horta, assuts, séquies, molins, cultius, tradicions i usos de reg, música i costums conformen un important patrimoni que precisa de la seua recuperació, conservació i posada en valor.

La informació relativa a aquest curs, així com la manera de realitzar la inscripció, es pot consultar en la web www.marqalicante.com

La segunda parte del curso Itinerario Formativo del Paisaje Cultural del Campo de Alicante organizado por la Fundación CV-MARQ se impartirá este año online del 13 al 29 de abril. Las jornadas, dirigidas por el arqueólogo José Luis Menéndez y abiertas a todos aquellos interesados, contarán con la participación de un amplio equipo de colaboradores y especialistas del Museo.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicado que “el programa pretende apreciar y destacar la importancia de este patrimonio único en nuestra provincia y su capacidad para convertirse por sí mismo en un valor turístico, cultural y social”.

Entre los objetivos del curso, que cuenta con el reconocimiento oficial de la Consellería de Educación, destacan ubicar y conocer la riqueza cultural e histórica del Camp d’Alacant en el tiempo y en el espacio, eliminar los estereotipos creando una imagen más fiel a la realidad histórica y cultural, conocer la estructura de los diferentes elementos patrimoniales arqueológicos, históricos, etnográficos, socio-culturales y tradicionales de la zona que conservan un patrimonio único en su género con más de 500 años de historia.

El Camp d’Alacant atesora un patrimonio cultural e histórico de incalculable valor cuya salvaguarda es imprescindible frente a la intensa acción antrópica y urbanizadora que existe en los alrededores de la capital. Torres de la huerta, azudes, acequias, molinos, cultivos, tradiciones y usos de riego, música y costumbres conforman un importante acervo que precisa de su recuperación, conservación y puesta en valor.

La información relativa a este curso, así como el modo de realizar la inscripción, se puede consultar en la web www.marqalicante.com