La Universitat d’Alacant convoca, a través del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), el setè programa de Residències de Creació i Investigació Artística, amb l’objectiu de secundar, promocionar i difondre la creació i la investigació artística, i també la seua transferència a la ciutadania. El termini de presentació de sol·licituds, ja obert, finalitzarà el pròxim 18 de juliol.

El programa de Residències del MUA concedeix aquest any 5 beques per a la realització de cinc projectes artístics a les instal·lacions del MUA. Podran participar en aquesta convocatòria artistes o col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat i està obert a qualsevol disciplina artística dins de les arts visuals. Es concediran quatre beques dotades de 500 € bruts per a la producció dels projectes i, una cinquena beca que inclou una dotació de 1.000 € bruts en concepte de despeses de viatge i allotjament, a més dels 500 € per al projecte.

Els artistes becats desenvoluparan els treballs del 13 al 24 de setembre a les instal·lacions del MUA, uns treballs que formaran part d’una exposició col·lectiva que podrà veure’s el mes de setembre a la sala Sempere del MUA.

La resolució de la convocatòria es farà pública al llarg del mes de juliol a través de la pàgina web del Museu de la Universitat d’Alacant. La comissió podrà declarar deserta la convocatòria o només adjudicar una beca o diverses.

 Bases de la convocatòria