Les revisions periòdiques són una labor fonamental en el Museu Paleontològic d’Elx, realitzant-se anualment treballs de conservació de les col·leccions, tant exposades, com les quals es troben en els magatzems. I tot amb el principal objectiu d’assegurar la seua permanència en el temps. Així, enguany, i gràcies a la col·laboració de la Diputació d’Alacant, s’han escomès treballs d’inventariat i conservació de fòssils exposats i pertanyents a fauna marina que va viure en la província d’Alacant fa aproximadament entre 145 i 65 milions d’anys.

Poguera semblar que en tractar-se de col·leccions inertes, compostes fonamentalment per fòssils, roques i minerals, no fóra necessari realitzar labors de conservació. Però aquestes poden arribar a alterar-se i fins i tot els productes emprats durant el tractament dels mateixos. I és que un museu és molt més que un lloc per a aprendre i gaudir de tots els elements que alberga. Són espais oberts on la conservació del patrimoni és el baluard i un dels passos fonamentals per al desenvolupament d’innombrables activitats que reverteixen en la societat.

Amb aquesta nova col·laboració, sens dubte, s’ha donat un impuls a la conservació de les col·leccions d’un museu únic en la província d’Alacant.