El Museu Escolar de Pusol naix l’any 1969 com una activitat lligada al Projecte Pedagògic «L’Escola i el seu Mitjà». Aquesta iniciativa integrava l’aprenentatge dels oficis, tradicions i mitjà natural del Camp d’Elx -dut a terme en el mateix entorn rural on se situava- en el currículum educatiu formal, possibilitant d’aquesta forma la conservació d’una cultura que estava desapareixent ràpidament a causa de la mecanització del camp, i de la substitució dels oficis i cultius més tradicionals per uns altres més extensius i productius. Guiats pel xicotet equip de mestres i col·laboradors externs, els escolars investiguen el ric patrimoni il·licità en contacte directe amb els dipositaris de les tradicions.

“S’està fent un gran treball i la suma del capital privat amb la qual fem des de l’Ajuntament, que s’ha potenciat en els últims anys, mostra que el Museu de Pusol té un futur assegurat”, ha assenyalat l’alcalde d’Elx, en el seu discurs, i ha afegit que ara és una associació la que, juntament amb l’ajuda del Consistori, porta cap a davant totes les labors, però que en un futur el Museu de Pusol es convertirà en una Fundació per a aquest treball es potencie.

“Tenim la satisfacció que ara s’està acabant una altra ampliació. 140 metres quadrats de superfície expositiva que ens permet dir que el Museu va a més i segueix creixent”, ha explicat González.

El gran reconeixement al treball i anys dedicats a aquest projecte de caràcter comunitari, obert i participatiu arriba en 2009, quan UNESCO inscriu al Centre de Cultura Tradicional Museu Escolar de Pusol en el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguardia del Patrimoni Cultural Immaterial, convertint-se des de llavors en el Tercer Patrimoni de la Humanitat d’Elx. Aqueix mateix any se li concedeix l’Esment Especial d’Educació, Formació i Sensibilització del Patrimoni Cultural en els premis Europa Nostra i la Generalitat Valenciana li atorga la Medalla del Mèrit Cultural.

Que Elx siga la seu de la Trobada Mundial de Béns de Bones Pràctiques. Aqueix és l’objectiu que ha marcat aquest matí l’alcalde, Carlos González, en la celebració del novè aniversari del reconeixement de la UNESCO al Museu de Pusol.