Un any més, el MARQ farà el programa d’excavacions arqueològiques en el qual participaran 95 voluntaris repartits en set enclavaments de la província. Així ho ha detallat aquest matí el diputat de Cultura, César Augusto Asencio, en la presentació d’aquesta campanya que, amb un pressupost de 106.000 euros, contribueix a l’increment i preservació del ric patrimoni històric i cultural de la província. L’acte ha comptat amb la presència del director-tècnic del museu, Manuel Olcina, qui ha concretat cadascuna de les execucions arqueològiques.

El pla compleix amb l’objectiu de documentar i realitzar una àmplia recerca científica de les troballes que es recuperen en el territori alacantí, així com d’avançar en el coneixement de les antigues civilitzacions que van poblar diferents enclavaments de la província. Tal com ha explicat Asencio, “aquesta completa i rigorosa iniciativa és un referent a la Comunitat Valenciana i a nivell nacional tant pels períodes històrics que abasta, des del Paleolític fins a l’Edat Mitjana, com per l’àmbit territorial en el qual es duu a terme. Darrere d’aquestes actuacions hi ha un excepcional equip tècnic que selecciona els jaciments segons les línies de recerca planificades”.

Sens dubte, una de les ciutats romanes més rellevants d’Espanya és el Tossal de Manises, un enclavament gestionat directament per la Diputació d’Alacant, on enguany es duran a terme actuacions per a aprofundir en les tres fases de amurallamiento de la porta principal i els camins que accedeixen a ella. Un màxim de dotze voluntaris col·laboraran en aquesta iniciativa que es perllongarà durant tot el mes de juliol.

L’equip d’arqueòlegs del MARQ intervindrà, a més, en els emplaçaments dels Vessants del Castell de Callosa de Segura, la Cova del Randero de Pedreguer, sa Pobla d´Ifac a Calp, el Cabezo del Molino a Rojals, la Borratxina a Mutxamel i la carta arqueològica subaqüàtica del Baix del Segura.

Cova del Randero de Pedreguer

L’actuació en la Cova del Randero, localitzada a Pedreguer, donarà continuïtat als treballs en la Galeria de la Sala Interior -àmbit on s’han determinat les millors evidències de l’ús funerari de la cavitat després de la troballa d’un crani complet en l’última campanya-, així com a les excavacions en la Sala de l’Entrada, per a aprofundir en la recerca. Aquesta iniciativa comptarà amb la col·laboració d’uns vint voluntaris i es durà a terme a partir d’intervinguts d’agost.

Vessants del Castell de Callosa de Segura

Fins a quinze voluntaris es reuniran enguany entorn d’aquest espai de la Vega Baixa per a dur a terme una actuació arqueològica en dues etapes. La primera tindrà lloc a l’estiu per a alliberar de sediment el paquet estratigràfic i la segona, que se centrarà en la documentació de nivells inferiors en punts concrets, es desenvoluparà a la tardor. A més, està previst continuar amb l’actualització de dades i amb la prospecció intensiva de l’entorn.

El Cabezo del Molino de Rojales

En aquesta primera campanya d’excavacions en el Cabezo del Molino els treballs se centraran en sondejos arqueològics, encara que també està previst realitzar en camp les labors de documentació planimètrica. Quatre voluntaris col·laboraran el pròxim mes de setembre en aquest enclavament.

Pobla d’Ifac de Calp

A Calp, on es concentraran fins a 36 voluntaris repartits en els mesos de juliol i agost, es durà a terme la catorzena campanya amb tasques de consolidació d’emergència i adequació en el jaciment, així com l’excavació i documentació de les àrees arqueològiques centrades en el sector de la Muralla Oest.

Carta arqueològica subaqüàtica del Baix Segura

Aquesta nova etapa continuarà amb les labors de prospecció subaqüàtica i sondejos per a l’aixecament de la Carta Arqueològica Subaqüàtica de la província d’Alacant. Aquesta fase se centrarà en les costes de Guardamar del Segura, Torrevella, Oriola i el Pilar de la Foradada a partir de setembre. cal destacar que durant quatre setmanes acudiran vuit voluntaris i que els punts de la costa que ofereixen especial interès i han de ser revisats són Torrelamata, Punta Primera, Cap Roig, platja de les Mil Palmeres i l’ancoratge de la Fita del Pilar de la Foradada.

Borratxina a Mutxamel

En el jaciment de Borratxina de Mutxamel, prop del barranc del Juncaret, es desenvoluparan al setembre treballs de sondeig en la part alta i mitjana de l’elevació on es van detectar ceràmiques romanes de cronologia altoimperial.