Una de les múltiples conseqüències que ha portat aparellades la crisi sanitària del Covid-19 és la suspensió de totes les activitats d’índole cultural, caracteritzades per la pública concurrència, com és el cas del teatre. Des de l’ajornament el passat 14 de març de la sarsuela Gegants i Capgrossos, fins que finalitze l’última pròrroga de l’estat d’alarma, són ja nombrosos els espectacles programats pel Teatre Chapí que s’han vist afectats.

En compliment de les mesures aprovades mitjançant Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el TEATRE CHAPí va prendre pres la decisió d’AJORNAR, els següents espectacles d’aquesta temporada:

  • 14 març 2020 GEGANTS I CAPGROSSOS
  • 21 març 2020 ALICIA EN EL MUSICAL DE LES MERAVELLES
  • 27 març 2020 LA VIDA ÉS SOMNI de Calderón
  • 4 abril 2020 ABBA LIVE TV
  • 16 abril 2020 LÚ de Maduixa

La successives pròrrogues van portar amb si l’obligatorietat de mantindre tancades les instal·lacions i per tant, suspeses les activitats culturals. D’aquesta forma els següents espectacles també han sigut ajornats:

  • 25 abril 2020 GALA CENTENARI ALICIA ALONSO
  • 30 abril 2020 IMPREBIS
  • 22 maig 2020 RONEJO

S’estan valorant noves dates per a aquests espectacles, a realitzar si és possible dins de la temporada de tardor 2020, la qual cosa es comunicaran oportunament. En cas de no interessar la nova data, l’import de les localitats adquirides se li retornarà pel mateix canal que van ser comprades (Internet o taquilla). Qualsevol novetat sobre aquest tema es difondrà pels nostres canals de comunicació, premsa, pàgina web i xarxes socials.

Respecte als espectacles que no es programen per a la pròxima tardor, es procedirà a la devolució de les entrades a tots els clients, utilitzant els mateixos canals pels quals van ser comprades (Internet o taquilla).

De moment, les taquilles romandran tancades, en tant ens trobem en estat d’alarma. Per a qualsevol consulta poden comunicar-se amb el Teatre Chapí a través del correu electrònic: teatrochapi@villena.es.