El Teatre Principal d’Alacant va publicar el mes de novembre passat les bases per a la III Residència José Estruch de Teatre amb un termini límit de fins al 15 de gener. Aquest límit de presentació de sol·licituds i proposta s’amplia al pròxim 17 de Febrer 2020 fins a les 23.59 hores.

La Residència José Estruch atorga a la companyia seleccionada el dret a utilitzar les instal·lacions del Teatre Principal durant huit setmanes per als assajos i l’estrena absoluta de l’espectacle el 25 de setembre dins del marc del festival Alacant a Escena de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, amb un caixet estipulat per la companyia en el projecte presentat, i un incentiu a la producció de fins a 4.500 € que estipularà el comité seleccionador després de valorar la proposta.

Recordem que s’han incorporat dues importants millores en les seues bases. D’una banda l’increment en 500 € del màxim d’incentiu a la producció que ha passat de 4.000 € a 4.500 €, i l’ampliació de la residència en el Teatre que passa de sis a huit setmanes.

La data màxima de resolució de la convocatòria pel comité seleccionador, que enguany estarà integrat per un representant del Teatre principal d’Alacant, un tècnic de l’Ajuntament d’Alacant, i un professional alacantí del sector teatral, serà el 2 març de 2020. La presentació dels projectes serà obligatòriament per via telemàtica.

Com en edicions anteriors, els requisits per a les companyies que decidisquen presentar els seus projectes, passen per tractar-se de companyies professionals amb un mínim del 70% de l’equip artístic i de producció amb domicili fiscal a la província d’Alacant.