Els experts han conclòs el seu treball. L’informe sobre l’estat de la torre defensiva de la Illeta del Campello conclou que per a frenar la seua constant deterioració és necessària una intervenció de consolidació i reparació de zones danyades i erosionades. Encara que l’estabilitat de la torre és bona en termes generals, pese al pas del temps i l’acció d’agents corrosius, actuar sobre el monument ara es traduiria a garantir la seua òptima conservació durant dècades. L’alcalde Juanjo Berenguer, sobre el qual recauen directament les competències de Patrimoni, encarregarà el projecte d’obra per a actuar “com més prompte millor” sobre el monument més emblemàtic del municipi.

“Cal actuar sense titubejos”, emfatitza Berenguer fent seus els arguments de José Ramón Fuentes Bernabéu, arquitecte i arquitecte tècnic que ha dirigit l’estudi. Aquest expert proposa restaurar carreus deteriorats per l’erosió, i substituir algunes pedres desplaçades i degradades en un 100%, principalment les peces d’arenisca, ja que les de calcària estan en millor estat de conservació. A més, en les zones erosionades nien ocells, els detritus dels quals afecten negativament la pedra.

L’actuació inclouria una neteja general de la torre, aplicant consolidantes fets a partir de productes naturals i ecològics, la qual cosa evitaria l’erosió futura, a més de refer rejuntades amb el mateix morter tradicional que es va utilitzar en la seua època. Tota l’actuació implicarà la utilització de materials pròxims a la zona, els mateixos amb els quals va ser construït el monument en el segle XVI.

En general, l’estat de conservació de la fortificació és bo. La seua estabilitat no perilla i no s’han detectat filtracions. Els desguassos instal·lats en 1991, any en què es va intervindre de manera important en la seua restauració, funcionen bé. No obstant això, deixar passar el temps suposaria que dins de pocs anys la restauració global costaria molt més dels 95.000 euros que es precisen ara per a executar les obres.

L’estudi de José Ramón Fuentes per a determinar l’estat de la torre defensiva de la Illeta, va incloure un minuciós i complet escanejat tridimensional de la construcció mitjançant làser, per a obtindre un diagnòstic precís mil·límetre a mil·límetre. D’aqueix treball es va encarregar un grup d’experts en enginyeria civil de la Universitat d’Alacant, i dels resultats s’ha arribat a una proposta d’intervenció concorde a la identitat i singularitat del monument que identifica al Campello.

Després de diverses sessions de treball de presa de dades, a l’agost passat, es van registrar milers de milions de ‘punts’, no sols de la torre sinó de tot el seu entorn, la qual cosa ha permés obtindre un model digital de la torre, erigida per a defensa dels atacs dels corsaris barbarescos.

La torre comptava amb una guarnició de quatre homes. Dos d’ells s’encarregaven de la vigilància i d’alertar de perill, mitjançant senyals de fum durant el dia i amb fogates durant la nit. L’altre parell d’homes eren els encarregats d’anar a cavall a donar avís de qualsevol imprevist.

ANÀLISI I PROPOSTA

La restauració de l’any 1991, dirigida per l’arquitecte Marius Bevià, va ser, sens dubte, la més rellevant i la que va configurar l’aspecte actual de la torre. La imatge de la construcció va ser modificada respecte a la seua construcció originària, que no tenia la corsera que ara remata la fortificació.

Actualment, la torrassa presenta danys diversos, entre els quals destaquen chorretones en murs, l’absència de rejuntada entre les pedres, i graus d’erosió de diferent naturalesa, alguna cosa que respon a l’elevat nivell d’exposició d’agents atmosfèrics al qual es troba sotmés, fonamentalment per la seua proximitat a la mar

Els experts recomanen una actuació “poc o gens traumàtica” sobre l’element arquitectònic, consistent en la conservació i consolidació d’aquelles parts més danyades dins del conjunt, substituint mínimament els seus elements sense por de que s’aprecie el nou respecte a l’antic.