En el marc del conveni subscrit per l’Institut d’Arqueologia i Patrimoni Històric de la UA i l’Ajuntament d’Ibi (Alacant), es desenvoluparà una investigació arqueològica del paisatge agrari d’aquesta població. La finalitat de l’estudi és l’anàlisis dels poblats i els espais agraris que configuren el paisatge antic de la zona i les societats que els van modelar des de fa dos mil anys.

L’estudi, que engloba les zones d’Hortes Nord, Hortes del Pont, Altet de Campos, Hortes Sud, Fernoveta, camí i turó de Sant Miquel, estarà dirigit per Ignasi Grau i Iván Amorós i està autoritzat per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. Es desenvoluparà una investigació participativa, coordinada per Elvira Sanjuán, que pretén involucrar als col·lectius locals d’estudis i defensa del patrimoni. En els treballs de camp participaran estudiants del Grau d’Història i del Màster d’Arqueologia Professional de la UA i s’hi donarà a conèixer els resultats que es vagen obtenint a la comunitat local d’Ibi, en el marc participatiu d’una iniciativa d’arqueologia pública i ciència ciutadana.

Aquest projecte arqueològic es planteja com una investigació innovadora en la qual s’empraran tècniques i mètodes arqueològics no invasius, com la teledetecció mitjançant models LiDAR, exploracions amb georradar o la prospecció arqueològica amb geolocalització de les restes detectades sobre el terreny. Amb aquests complexos sistemes digitals es pretén identificar les petjades històriques a l’entorn iberut.

Les tasques que van a realitzar-se s’emmarquen en les iniciatives d’estudi i posada en valor del patrimoni històric-arqueològic, promogudes per l’Ajuntament d’Ibi. Pretenen ser un primer pas que tinga continuïtat amb altres actuacions que investiguen i valoritzen els destacats béns cultural de la ciutat.